Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2015-02-01 - 2018-02-01 Glasgow

PhD Research Project Opportunity-
Ageing in sport: Challenging women’s invisibility

This PhD studentship would fill a gap in knowledge about the role played by sport, historically but also throughout the lifecourse of current cohorts of older women, in shaping how we understand women’s ageing.

Läs mer
PhD-course Glasgow School for Business and Society
2015-10-14 - 2105-10-14 Karlstad

The gendered politics of student mobility in neoliberal global eduscapes - Ulf Mellström

Läs mer
Seminar Karlstads University
2017-09-21 - 2017-11-22 Stockholm

Kurs: Certifiering Normingenjör

Välkommen till världens enda normingenjörsutbildning, med dina unika erfarenheter och nya kunskaper som kursen ger bygger vi nya normer.

Läs mer
Course Add Gender
2017-10-22 Stockholm

Feministisk workshop om forskningspraktiker

Forum för feministisk forskning i Stockholm bjuder in till en workshop om forskningspraktiker!

Läs mer
Seminar Forum för feministisk forskning i Stockholm
2017-10-24 Malmö

Religion, genus och sexualitet

De flesta religioner har velat begränsa sexualiteten och hittat vägar att kontrollera den genom till exempel äktenskapet. I alla religiösa urtexter hittar vi en mängd tankar kring hur människan bör -och inte bör- leva ut sin sexualitet.

Läs mer
Seminar Malmö Höskola
2017-10-25 Oslo

Frokostseminar: Det nye arbeidslivet

Blant andre kommer Liza Reisel fra Institutt for samfunnsforskning, og skal snakke om forskjellene mellom menn og kvinner med hensyn til karriereutvikling og lønn.

Läs mer
Seminar
2017-10-25 - 2017-10-26 Karlstad

Workshop - Intimate matters

Gender studies at Karlstad University and Gexcel International Collegium, one of the largest gender studies networks in Scandinavia, invites you to a workshop on intimacy at Karlstad University.

Läs mer
Conference Karlstad University
2017-10-26 - 2017-10-28 Utrecht

Contested Privates: Religion and Homosexuality in Public Discourse

Why are religion and homosexuality so often framed as each other's necessary opposites? What do heated debates about same-sex marriage, the Pope, queer Muslims and controversial art tell us about the changing role of religion in contemporary society? The conference will address these and similar questions.

Läs mer
Conference Utrecht University
2017-10-26 Göteborg

Oral history workshop: frågelistor, möjligheter, och problem

Workshopen vänder sig till dig som tidigare har arbetat med frågelistor för att samla in empiri via exempelvis intervjuer, fokusgrupper, cirkelverksamhet och internet eller är intresserad av att börja använda frågelistmetoden.

Läs mer
Seminar Göteborgs universitet
2017-10-27 Oslo

Children Born of War in the Context of Peace and Security

The PRIO Centre on Gender, Peace and Security will hold this lunch seminar with guest speaker Ingvill Mochmann. The seminar will be chaired by Inger Skjelsbæk, Research Professor at PRIO and Associate Professor at the Department of Psychology, UiO.

Läs mer
Seminar
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo