För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Om jämställdhet

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det finns sex delmål sammanfattade här.

Hur ska de jämställdhetspolitiska målen uppnås? Här redovisas riksdagspartiernas syn på jämställdhet och vad de vill göra för att nå målen.

110 000+

Besök/år

200+

Nyheter

55+

Verktyg

1600+

Tweets

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo