Webbkurs mot våld

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.

För att gå kursen behöver du skapa ett konto med en e-postadress och valfritt lösenord och logga in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. För kursledare som valt ”gruppspåret” finns en manual att ladda ned.

Kursen innehåller grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Exempel på innehåll är:

  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära,
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker,
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld,
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo