Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-11-20 Karlstad

FEELING THROUGH TRANSPHOBIA: IMAGINING AN EDUCATIONAL ETHNOGRAPHY OF AFFECT

While previous research exposes the insidious nature of gender binary discourses in education, little work to date has explored the affective roots of these discourses...

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-20 Karlstad

FEELING THROUGH TRANSPHOBIA: IMAGINING AN EDUCATIONAL ETHNOGRAPHY OF AFFECT

While previous research exposes the insidious nature of gender binary discourses in education, little work to date has explored the affective roots of these discourses...

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-22 Borås

"Camilla försvann"

Länsstyrelsen Västra Götaland och Adas musikaliska teater anordnar tillsammans teaterföreställningen ”Camilla försvann” med efterföljande samtal om prostitution och människohandel kl 13-16 den 22 nov i Borås.

Läs mer
Cultural event Länsstyrelsen Västra Götaland
2019-11-25 Umeå

Hur överbryggar vi kunskapsglappet mellan forskning, museer och samhälle genom regional samverkan?

Workshopen undersöker glapp mellan lärosäten, museer och besökare. Hur förmedlas kunskap utifrån de tvärvetenskapliga perspektiv som museer arbetar med? Hur kan museer arbeta med olika förståelser och kunskapsbehov i möten med forskning och besökare?

Läs mer
Seminar Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen
2019-11-27 Karlstad

Higher Seminar: THE TEMPTATION OF CITIZENSHIP: SEXUAL POLITICS AND LGBT-ACTIVISM IN POST-MAIDAN UKRAINE

This seminar is based on Olga Plakhotniks recently accomplished doctoral research project that explores the discourses of sexual citizenship in post-Maidan Ukraine

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-27 Karlstad

Higher Seminar: THE TEMPTATION OF CITIZENSHIP: SEXUAL POLITICS AND LGBT-ACTIVISM IN POST-MAIDAN UKRAINE

This seminar is based on Olga Plakhotniks recently accomplished doctoral research project that explores the discourses of sexual citizenship in post-Maidan Ukraine

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-27 Karlstad

Higher Seminar: Navigating Trans-Specific Healthcare

The seminar will depart from Ida’s thesis “It was like I had to fit into a category”: People with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health.

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-27 Karlstad

Higher Seminar: Navigating Trans-Specific Healthcare

The seminar will depart from Ida’s thesis “It was like I had to fit into a category”: People with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health.

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2019-11-28 ANGERED

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering under en heldag, 28 november alternativt 4 december.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
2019-11-28 Stockholm

Klara K-dagen 2019 - en eftermiddag med fokus på jämställdhet och ledarskap

Lyft blicken och följ pengarna – så hänger jämställdhet, tillväxt och utveckling ihop

Läs mer
Conference Klara K
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo