Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-05-29 Skövde

Utbildning för kursledare i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Skövde

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Läs mer
Course Länsstyrelsen Västra Götaland
2019-06-13 Uppsala

Maskulinitet: Arbete och fritid

Maskulinitetsgruppen vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, bjuder in till symposiet Maskulinitet: Arbete och fritid.

Läs mer
Seminar Uppsala Universitet, Centrum för genusvetenskap
2019-06-14 Stockholm

Dialogmöte om genusbaserad utsatthet

Välkommen på dialogmöte om genusbaserad utsatthet 14 juni, Stockholm Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Läs mer
Meeting Karolinska Institutet
2019-06-14 Stockholm

Dialogmöte om genusbaserad utsatthet

Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Läs mer
Conference SUHF
2019-06-14 Stockholm

Kreativt akademiskt skrivande

Kursen vänder sig till doktorander som vill använda kreativa skrivsätt i sin forskning men också till dem som vill få möjlighet att närma sig sitt avhandlingsämne från ett annat håll.

Läs mer
PhD-course Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
2019-06-14 Stokcholm

Dialogdag om genusbaserad utsatthet

Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forskningsoch samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Läs mer
Meeting
2019-10-07 - 2019-10-09 Gothenburg

Gender conference g19

Sweden´s largest gender conference g19 will be held in Gothenburg 7-9 October 2019!

Läs mer
Conference Nationella sekretariatet för genusforskning
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo