Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-12-10 ANGERED

Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
2019-12-10 ANGERED

Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
2020-01-15 Karlstad

Higher Seminar: Trans* in Scandinavian Queer Activism of the 00s

This lecture and paper are based on interviews with activists from Denmark, Sweden and Norway and look at the role of trans* in activism that was named queer in these three countries during the 00s.

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2020-01-15 Karlstad

Higher Seminar: Trans* in Scandinavian Queer Activism of the 00s

This lecture and paper are based on interviews with activists from Denmark, Sweden and Norway and look at the role of trans* in activism that was named queer in these three countries during the 00s.

Läs mer
Lecture Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
2020-01-17 Malmö

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-01-17 Malmö

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-01-17 Malmö

Dialogdagar för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Meeting Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF
2020-01-23 Göteborg

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Göteborg

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
2020-01-30 ANGERED

Kurs om prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål. Myndigheten håller nu en heldagskurs om prostitution och människohandel.

Läs mer
Course Jämställdhetsmyndigheten
2020-01-30 Stockholm

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Läs mer
Course Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo