Handbok för jämställda möten

Fackförbundet TCO har tagit fram en handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktisk guide för hur man skapar mer demokratiska och inkluderande möten i föreningar och organisationer.

Handbok för jämställda möten är en metodbok och en praktisk guide. Syftet med den är att presentera konkreta och enkla sätt för hur man skapar mer demokratiska och inkluderande årsmöten. Boken är uppbyggd i enkla kapitel för hur man kan arbeta före, under och efter mötet och det finns tydliga checklistor att följa. Handboken är skriven så att den kan användas av alla organisationer och föreningar som vill ha mer inkluderande, jämlika, jämställda och representativa möten.

Handboken är skriven av Sara Haraldsson som är generalsekreterare för Maktsalongen. I inledningen betonar Sara Haraldsson vikten av denna handbok då föreningar och fackförbund inte är isolerade öar som är fria från samhällets övriga normer.

”Vi lever i ett ojämställt samhälle där män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. Det syns inte bara i lönekuvertet, i bolagsstyrelsen eller i fördelningen av VAB-dagar: det syns också på våra årsmöten och kongresser. Vi får inte tro att de osynliga regler som präglar övriga samhället inte gäller hos oss,” skriver Sara Haraldsson i handbokens inledning.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo