Guide till jämställd kommunikation

Guide till jämställd kommunikation ger dig tips och råd om hur du kan använda ett jämställdhetsperspektiv för att nå fram bättre med din kommunikation.

Detta är en praktisk vägledning från SKL för att undvika fallgropar – och nå nya höjder med din kommunikation. På köpet skapar du kommunikation för att främja ett jämställt samhälle, alltså kommunikation som inte befäster gamla föreställningar om kvinnligt och manligt.

I slutet av guiden finns en checklista för jämställd kommunikation i tre steg. Allra sist hittar du länkar till checklistor och annat metodstöd som andra tagit fram.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo