Digitalt metodstöd om jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland är ett digitalt verktyg är till för dig som på olika sätt arbetar med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle.

Här kan du hitta konkreta exempel på arbetssätt och metoder som kan ge inspiration för utveckling av jämställdhetsarbetet i din verksamhet. För dig som vill veta hur jämställdheten ser ut i Västra Götalands län finns kartor och diagram som visar fördelningen mellan kvinnor och män inom olika områden. Du hittar även grundläggande information om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, samt fördjupade lägesbilder som har delats in med utgångspunkt i Sveriges jämställdhetspolitiska mål.  Metodstödet är digitalt.

Länk till Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland

Områden

Materialet är fördelat på följande ämnen:

  • Jämställdhet och jämställdhetsintegrering – Här hittar du grundläggande information om jämställdhet och jämställdhetsintegrering
  • Om inflytande och ekonomi – Här hittar du en fördjupad lägesbild med utgångspunkt i jämställdhetspolitiska mål inom makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
  • Om hälsa – Här hittar du en fördjupad lägesbild med utgångspunkt i jämställdhetspolitiska delmål inom makt och hälsa
  • Om mäns våld mot kvinnor – Här hittar du en fördjupad lägesbild med utgångspunkt i jämställdhetspolitiska delmål inom makt och mäns våld mot kvinnor
  • Metoder och goda exempel – Här hittar du bland annat metoder, material och goda exempel
  • På egen hand – Här kan du utforska hur det ser ut i just din kommun

Bakgrund

Utgångspunkten för verktyget är strategin Jämställt Västra Götaland 2019–2020. Det är en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län. I detta verktyg kopplar vi ihop de strategiska utmaningarna, målen och prioriteringarna i strategin med förslag på metoder och aktiviteter som du kan arbeta med.

Du kan använda verktyget för att sprida kunskap om jämställdhet och jämställdhetsutmaningar i din kommun, region, myndighet eller förening. I verktyget finns det också flikar med lägesbilder som erbjuder fördjupning inom olika områden. Lägesbilderna är indelade i tre övergripande områden:

  • Inflytande och ekonomi
  • Hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor

Utgångspunkten är de sex nationella jämställdhetspolitiska delmålen. Gemensamt för samtliga områden är makt eftersom omfördelning av makt och resurser är centralt för att skapa ett jämställt samhälle. I jämställdhetsarbetet är det därför viktigt att ha ett maktperspektiv och en förståelse för hur olika ojämställdhetsproblem i samhället hänger ihop.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo