Den jämställda verksamheten

Den här metoden hjälper er att föreställa er den jämställda verksamheten hos just er.

I tre steg får de medverkande beskriva den jämställda verksamheten, undersöka viljan och identifiera framgångsfaktorer såväl som hinder. Metoden kan bidra till att skapa gemensam förståelse för frågan, men ger också en inblick i kunskapsnivå hos de som deltar.

Gör så här:

 1. I det här steget beskriver ni vad en jämställd verksamhet är, samt för- och nackdelar med en jämställd verksamhet. Diskutera i grupper om cirka fyra personer.
 2. Reflektera enskilt över:
  a) om ni vill arbeta i en sådan verksamhet som framkom i beskrivningen under steg 1,
  b) om ni arbetar i en sådan verksamhet idag,
  c) vad både verksamheten såväl som de verksamheten är till för (kunder, medborgare, patienter, klienter) kan vinna på att verksamheten är jämställd.Diskutera i storgrupp och sammanfatta reflektioner, med särskilt fokus på c).
 3. Diskuterar vad som underlättar/främjar respektive försvårar/hindrar skapandet av den jämställda verksamheten i allmänhet. Diskutera först i grupper om cirka fyra personer och sedan i storgrupp.
 4. Reflektera enskilt över:
  a) vad som behöver förändras i verksamheten för att den ska bli jämställd,
  b) hur du som individ måste förändras (beteende, agerande, tänkande).

Avsluta med att planera för hur ni ska gå vidare.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo