2017-01-11

Hero Image

Uppmärksammar mäns våld mot kvinnor

Kampanjen ”Bry dig” fortsätter uppmana till engagemang och dialog kring mäns våld mot kvinnor.

Tillsammans fortsätter Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor genom kampanjen ”Bry dig”. Den riktar sig till alla de personer som på ett eller annat sätt finns runt våldsutövare och våldsutsatta med budskapet ”bry dig”. Budskapet ska både uppmana till engagemang och öppna upp för dialog.

– Vi vill uppmärksamma tidiga tecken som kan tyda på hot och kontroll i en nära relation och vill uppmana medmänniskor att agera både om man misstänker att någon utsätter en partner eller är utsatt, säger Maria Stefansson, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västerbotten. Hon fortsätter; Det är viktigt att förstå våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor som en fråga om både folkhälsa och ojämställdhet, hur detta påverkar kvinnors och mäns liv på en strukturell nivå och betydelsen av att lyfta fram normer kring maskulinitet.

Fokuserar på mäns ansvar

– Vi vet att det är en oerhört liten del av de kränkningar och det våld som kvinnor utsätts för som faktiskt anmäls. Historiskt sett har mäns våld mot kvinnor setts som en kvinnofråga men kampanjen vill fokusera på mäns ansvar för och möjligheter att agera och göra skillnad, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

”Kampanjen vill fokusera på mäns ansvar för och möjligheter att agera och göra skillnad”

Att lägga fokus på alla de människor som finns i närheten av offer och förövare, så kallade bystanders eller åskådare, är ett av de mest framgångsrika sätten att arbeta våldsförebyggande.

Våga se och fråga

Genom att uppmärksamma tidiga tecken på kontroll i relationer kan vi undvika att det utvecklas till hot och våld. Det kan handla om att ifrågasätta krav på tillgänglighet via telefon eller att reagera på sexistiska kommentarer och skämt.

– Det handlar inte om att göra allt eller att vara den som ska lösa svåra situationer och komma med facit. Det handlar om att våga se och att våga fråga hur det står till när du upplever att din kompis, kollega, dotter eller någon annan blir isolerad eller att deras partner visar mycket svartsjuka och kontrollbehov, säger Lena Sjökvist Andersson, hälsoutvecklare på Västerbottens läns landsting.

Det finns hjälp att få

Kampanjen som kommer att synas på bio, affischer och i sociala medier är startskottet på ett år där avsändarna vill sätta fokus på mäns våld och kvinnor. Men vad ska man då göra om man misstänker att något är utsatt för våld?

Det finns hjälp att få – genom kommun, landsting och via ideella organisationer. Det kan handla om allt från samtalsstöd till hjälp med boende. Det kan till exempel vara stöd till barn som bevittnat våld eller samtal med män som har utövat våld eller oroar sig för att det ska hända.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo