2015-04-30

Hero Image

Universitetskurs om mäns våld mot kvinnor

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta ska få stöd och hjälp. Det är därför viktigt att personal inom kommunen har god kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Länsstyrelsen, i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid, erbjuder därför en fördjupningskurs på 7,5 högskolepoäng med fokus på särskild sårbarhet där verksamma i Västra Götaland har förtur.

– Vårt syfte med kursen är att erbjuda fördjupad kunskap och en möjlighet att meritera sig akademiskt inom området mäns våld mot kvinnor, säger Katarina Björkgren, utvecklare, Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Många yrkesverksamma saknar högskoleutbildning inom området då detta ämne inte ingått i deras utbildningar och det saknas professionella med rätt kompetens som kan ansvara för dessa frågor i länets kommuner.

Kursen riktar sig till personer som arbetar strategiskt inom området och ges på halvfart i en kombination av när- och distansundervisning under hösten 2015 fram till och med januari 2016. Den ska ge en fördjupad förståelse för kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt och intersektionellt perspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Utbildningen har fokus på den särskilda sårbarhet som våldsutsatta personer kan befinna sig i och tar upp bland annat ämnen som män, maskulinitet och våld, våld i relationer där hbt-personer ingår, våld mot kvinnor i missbruk och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag till kursen är den 12 maj.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo