2016-04-19

Hero Image

Unga tjejer och killar uppmanas gå sin egen väg i studie- och yrkesval

Könsmönstren i tjejers och killars studie- och yrkesval måste brytas. Annars blir de till hinder för en hållbar utveckling i regionen. Detta slås fast i en ny jämställdhetsrapport från Jämställdhetsdelegationen om arbetsmarknad och studieval i Norrbottens län. Nu uppmanas ungdomar i länet att gå sin egen väg istället för att välja framtid efter kön.

En tidigare studie visar att ca 41 000 personer behöver nyanställas i Norrbottens län fram till 2025. Bland andra yrken gäller behovet chefer inom vård och omsorg, fritidsledare, sjuksköterskor, förskollärare, ingenjörer, tekniker, byggnads-och anläggningsarbetare, arkitekter, maskinoperatörer, gruv- och bergarbetare m. fl. Nu har en ny rapport, JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten, tagits fram av Jämställdhetsdelegationen vid Länsstyrelsen. Den visar att ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i länet är en nödvändig förutsättning för att uppfylla framtidens rekryteringsbehov.

–  Om Norrbotten ska vara attraktivt måste vi kunna erbjuda bra och utvecklande arbeten, ett mångsidigt arbetsliv och en meningsfull fritid för både män och kvinnor, säger Lena Abrahamsson, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet och en av de medverkande i rapporten.

”Könssegregeringen försvårar matchning av kompetens, då många arbetsgivare endast har tillgång till ”halva” befolkningen”

Idag är länets arbetsmarknad starkt könssegregerad. Samtidigt visar rapporten att kön är avgörande för hur unga tjejer och killar i länet idag väljer studieinriktning i gymnasieskolan. Det bidrar ytterligare till uppdelningen mellan könen på arbetsmarknaden, där nära hälften av alla förvärvsarbetande i länet jobbar inom de fem mest könssegregerade branscherna. Att ungdomar inte ser vissa yrken som attraktiva och begränsas i sina valmöjligheter innebär stora utmaningar för länets framtida kompetensförsörjning.

– Könssegregeringen försvårar matchning av kompetens, då många arbetsgivare endast har tillgång till ”halva” befolkningen, säger Malin Stenman, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Norrbotten.

För att stötta länets ungdomar i att våga bryta könsnormerna genomför Länsstyrelsen nu informationssatsningen ”Gå din egen väg!”, som också vänder sig till lärare, skolpersonal och föräldrar.

– Unga behöver goda förebilder och exempel på att det går att bryta normer, vilket vi vill visa med vår satsning, avslutar Malin Stenman.

Inom ramen för informationssatsningen ”Gå din egen väg!” lanseras även en kortversion av jämställdhetsrapporten med samma namn samt webbplatsen www.gådinegenväg.se. Hela satsningen finansieras av Jämställdhetsdelegationen vid Länsstyrelsen Norrbotten, i samarbete med Norrbottens läns landsting och Kiruna, Luleå, Övertorneå, Arjeplog och Piteå kommuner.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo