2012-11-07

Sverige rankas fyra i globalt jämställdhetsindex

Sverige behåller sin fjärde plats i årets Global Gender Gap Index. Indexet visar att den ekonomiska jämställdheten i världen ökar, men att utvecklingen går långsamt.

För sjunde året i rad presenterar World Economic Forum (WEF) The Global Gender Gap Report. I rapporten rankas 135 länder utifrån deras förmåga att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män. De områden som studeras är kvinnor och mäns tillgång till hälso- och sjukvård, tillgång till utbildning, politiskt deltagande och ekonomisk jämställdhet.

För fjärde året i rad toppar Island rankningen. I år går Finland förbi Norge upp på en andra plats, medan Sverige placerar sig på fjärde plats.

Rapporten visar att 82 av 132 länder har minskat den ekonomiska klyftan mellan könen sedan 2011. Här utmärker sig Island, Norge och Sverige  då länderna har minskat de ekonomiska skillnader som WEF identifierar med 80 procent, medan genomsnittet för samtliga länder i indexet är 60 procent.

WEF menar att resultatet återspeglar en förbättring av den ekonomiska situationen för kvinnor i en tredjedel av de undersökta länderna. Framstegen har dock varit långsamma, endast nio länder har förbättrat den ekonomiska jämställdheten med mer än 10 procent under de senaste sju åren, medan den i 75 länder har förbättrats med mindre än 5 procent under samma period.

Det politiska deltagandet är däremot långt ifrån jämställt. Enligt rapporten kan endast 20 procent av det politiska deltagandet i de undersökta länderna betraktas som jämställt.

Det globala indexet utvecklades 2006 för att tillgodose behovet av ett mått på jämställdhet som kan följa ett lands utveckling över tid. Av de 111 länder som deltagit sedan starten har 88 procent minskat ojämställdheten, medan 12 procent av länderna istället har ökat klyftorna mellan könen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo