2018-02-06

Hero Image

SKL lanserar Normreform

I samband med Forum jämställdhet i Karlstad 6-7 februari startar SKL spridningen av skrifter, filmer och annat material från satsningen på män och jämställdhet, under namnet Normreform.

Materialet omfattar områdena psykisk hälsa, utbildning, föräldraskap och våldsförebyggande arbete. Målgrupp är i första hand politiker, chefer och strateger i kommuner och landsting. Allt material kommer att finnas samlat på SKL:s webb från tisdag 6 februari och så småningom förstås även på jämställ.nu.

SKL har drivit en särskild satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor under 2016 och 2017. Förändrade normer för maskulinitet kan ge stora vinster för kvinnor, män och samhället i stort. Det bidrar till ökad trygghet, förbättrad hälsa, mer jämställda relationer, minskat våld och kan höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Och lyckas vi sudda ut skiljelinjerna mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken breddas rekryteringsbasen till välfärdsyrkena.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo