2014-09-10

Hero Image

Sekretariatet för genusforskning intar Europarådet

Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning blir Sveriges delegat i Europarådets kommitté för jämställdhet – GEC. Som medlem i kommittén hoppas hon på att bidra till arbetet med jämställdhetsintegrering i medlemsländerna men också på att kunna få med sig nya erfarenheter hem till Sverige.

Kommittén (Gender Equality Commission) inrättades i samband med en reformering av Europarådets organisation. Tidigare fanns en ämbetsmannakommitté med representanter från Europarådet samtliga 47 länder som på olika sätt försökte stödja utvecklingen mot jämställdhet i medlemsländerna. Tanken med GEC var att den istället för regeringstjänstemän skulle bestå av experter med siktet riktat mot att jämställdhetsintegrera Europarådets hela verksamhet.

GEC skulle enligt ursprungliga beslutet bestå av 16 experter, men efterhand utvecklades det till att alla medlemsländer skulle kunna medverka i kommissionens möten. Det utvecklades med andra ord till en hybrid med både experter och tjänstepersoner från olika länder.

Har goda förutsättningarna att göra ett bra jobb

Det är varje medlemslands regeringskansli som nominerar sin delegat, en från varje land. Från Sverige utsågs Lillemor Dahlgren tack vare hennes erfarenheter som verksamhetsledare för Jämställ.nu och uppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

– Vi tror att Lillemor med sin stora erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering har goda förutsättningarna att göra ett bra jobb i kommissionen, säger Annika Mansnérus, ämnesråd på utbildningsdepartementet och svensk focal point för GEC.

Lillemor själv ser fram emot det erfarenhetsutbyte som uppdraget kommer innebära.

– Svensk expertis efterfrågas ofta i de här sammanhangen eftersom det anses att vi har kommit så långt på jämställdhetområdet. Vi kommer exempelvis in med en hel hög exempel på hur offentliga verksamheter kan arbeta med jämställdhetsintegrering. Men jag hoppas också på lärdomar och exempel från andra länder som kan bidra till utveckling i vårt arbete, säger hon.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo