2015-01-26

Hero Image

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser jämställdhetspris

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten år 2015. Vinstsumman är 100 000 kronor.

Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Det finns en strukturerad samverkan mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet Norrbotten inom sakområdet jämställdhet: Samverkan för jämställdhet Norrbotten.  Inom ramen för denna samverkan har ett jämställdhetspris instiftats, i fem år framåt.

Vem kan söka priset?

Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Norrbotten. Priset är för genomförd eller pågående jämställdhetsarbete. Det går inte att söka för planerat arbete.

Mer information och ansökningsblanketten samt kriterier för ansökan finns att ladda ned på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida. Ansökan ska skrivas på tillhörande blankett och skickas in till lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se senast den 31 mars 2015. Vinnaren kommer att uppmärksammans vid den regionala jämställdhetskonferenen den 9 september år 2015.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo