2017-04-24

Hero Image

Så gör vi bättre kommunikation

Nu finns ett nytt kunskapsunderlag om kommunikation! Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör fantisera om hur vårt liv ska se ut.

Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram ett kunskapsunderlag, Att göra verklighet, som handlar om att göra kommunikation på mer inkluderande, normkritiska eller jämställda/jämlika sätt. Där introduceras några teoretiska begrepp, som ”cisperson”, ”funktionalitet” och ”rasifiering” som kan användas för att förstå kommunikation.

Foldern är författad av Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

”Även cis-män utför omsorgsarbete och för många är pensionen inte alls en fas i livet för resor, äventyr och motorcykelinköp”

Ett utdrag ur foldern:

Vita, medelålders cis-män används ofta som experter i media, cis-kvinnor med alla sorters hudfärger är bäst på omsorg och alla seniora personer har så god hälsa och god ekonomi att de kan leva livets glada dagar efter pensionen. Detta är exempel på föreställningar som skapas och upprätthålls genom olika former av kommunikation i till exempel nyhetsrapportering, reklam, myndighetsinformation och sociala medier. Dessa föreställningar är exkluderande: det finns experter som är cis-kvinnor, transpersoner, rasifierade eller som har olika funktionsvariationer, även cis-män utför omsorgsarbete och för många är pensionen inte alls en fas i livet för resor, äventyr och motorcykelinköp.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo