2014-04-02

Hero Image

Regeringen tillsätter jämställdhetsutredning

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande. I utredningen ingår också att bedöma politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det är tio år sedan det gjordes en omfattande utredning på jämställdhetsområdet. Sedan dess har det hänt mycket i omvärlden. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utvecklad och modern jämställdhetspolitik, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Cecilia Schelin Seidegård kommer att utses till särskild utredare. Cecilia Schelin Seidegård är landshövding i Gotlands län och har lång erfarenhet från såväl operativt arbete som styrelsearbete i privat och offentlig verksamhet.

Utredaren ska:

  • mot bakgrund av samhällsutvecklingen de senaste tio åren och med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen följa upp och analysera hur jämställdheten mellan kvinnor och män har utvecklats såväl nationellt som regionalt. En särskild analys ska avse utvecklingen för utrikesfödda kvinnor och män,
  • med utgångspunkt i sin analys av utvecklingen mot jämställdheten bedöma effektiviteten i jämställdhetspolitikens genomförande samt om utredaren, mot bakgrund av sin analys, bedömer att dels stödet till aktörerna som ansvarar för politikens genomförande, dels uppföljning och utvärdering av politikens genomförande kan effektiviseras med organisatoriska eller andra strukturella förändringar får utredaren lämna förslag till en sådan struktur, och
  • mot bakgrund av sin analys se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2015.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo