2015-03-25

Hero Image

Rapport avslutar nationell satsning på jämställdhet

Rapporten som sammanfattar det första nationella uppdraget inom jämställdhet för Länsstyrelsen i Gotlands län är nu inskickad till regeringen.

Rapporten visar att utvecklingssatsningen LUJ – Länsstyrelserna utvecklar jämställdhet – har varit uppskattat, värdefullt och välorganiserat.

Satsningen har utgått från tre områden: samordning, stöd och kompetensutveckling och har bland annat bidragit till följande resultat:

  • Samtliga länsstyrelser har idag ett organiserat arbete med och strategier för jämställdhetsintegrering
  • Länsstyrelserna samverkar mer idag, till exempel vad gäller lärande och erfarenhetsutbyte
  • Länsstyrelsernas jämställdhetsarbete är mer känt idag, till exempel genom gemensam hemsida, goda exempel på jämställ.nu och gemensamt deltagande på konferenser

Syftet med utvecklingssatsningen har varit att skapa så goda förutsättningar som möjligt för länsstyrelserna att gemensamt och var för sig verka för att de jämställdhetspolitiska målen uppnås samt att stödja regionala aktörer i arbetet med jämställdhetsintegrering. Utvecklingssatsningen har utgått från tre områden: samordning, stöd och kompetensutveckling.

Enligt regleringsbrevet för 2015 har Länsstyrelsen i Gotland fått förnyat förtroende att utveckla länsstyrelsernas arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i ytterligare ett år. Erfarenheterna från LUJ visar att en stöttande aktör är en styrka och en framgångsfaktor för utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet på länsstyrelserna. Utifrån genomförda insatser och uppnådda resultat föreslår Länsstyrelserna i Gotlands län flera insatser för fortsatt utveckling. Bland annat föreslås följande:   ·

  • Att det fortsatta utvecklingsarbetet under 2015 genomför aktiviteter för att stötta implementeringen av länsstrategierna för jämställdhetsintegrering
  • Att länsstyrelserna fortsätter arbetet med lärande och erfarenhetsutbyte i gemensamma nätverk
  • Att regeringen inför framtiden uppdrar åt en länsstyrelse att efter 2015 driva länsstyrelsegemensamt utvecklingsarbete genom stöd och samordning

– Vi är stolta över Sveriges minsta länsstyrelse lever upp till förväntningarna och visar att den har kapacitet att leda nationella utvecklingssatsningar. Nu ser vi fram emot att få fortsätta arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, säger Kicki Scheller, enhetschef på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo