Hero Image

HVB-personal lär sig samtala om sex och samlevnad

Landstinget i Värmland utbildar HVB-personal till samtalsledare i sex- och samlevnadsfrågor för ensamkommande unga killar och tjejer. Utgångspunkten är respekten för allas lika värde och rättigheter.

Projektet SESAM startade när enhetschefer på HVB-hem för unga ensamkommande ville ha en kunskapshöjning och ett samordnat förhållningssätt kring hur personal ska ge unga kunskap och stöd kring frågor om sex och samlevnad.

Det handlar om rätten till sin kropp

Projektledaren Tomas K Ojala är barn- och ungdomssjuksköterska. I grunden handlar satsningen om demokrati och mänskliga rättigheter, säger han.

‒ Du har rätt att vara den människa du är och ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det handlar om rätten till sin kropp, att kunna säga ja och nej och känna trygghet och frihet i en relation.

Utbildning på internat

Grundutbildningen omfattar kunskaper om kroppen, könssjukdomar, relationer och jämställdhet men också om sexualbrottslagen, psykisk ohälsa och HBTQ-frågor. Dessutom får de som går utbildningen pedagogiska tips på hur man kan inleda samtalen.

Totalt har ett 70-tal samtalsledare genomgått utbildningen, som börjar med ett internat. Det har varit mycket intensivt och att man bor tillsammans under kursen är en viktig del, menar Tomas K Ojala – det har en särskild effekt att vara tillsammans i grupp.

Respekt för allas lika värde och rättigheter

Efter internatet har grupperna träffats en gång i månaden för fortbildning, med ämnen som integration, könsstympning, barnets rättigheter och normkritik.

Tomas K Ojala betonar att det är viktigt att man som samtalsledare från Sverige inte slår sig för bröstet och jobbar med ett ovanifrånperspektiv.

”Vi kan inte sitta och säga att vi har facit och alltid rätt. Men det vi har som är värt att sprida är just den här strävan att respektera mänskliga rättigheter”

– Vi kan inte sitta och säga att vi har facit och alltid rätt. Men det vi har som är värt att sprida är just den här strävan att respektera mänskliga rättigheter och allas lika värde, och hur det kommer till uttryck i lagstiftningen.

Samtal om normers påverkan

Under utbildningen och i samtalen diskuterar deltagarna hur normer påverkar människor, både medvetet och omedvetet. Tomas K Ojala lyfter myten om mödomshinnan. I många länder är det en norm att kvinnor ska vara oskulder när de gifter sig. Beviset för oskuld är att mödomshinnan är hel. Många unga har fått lära sig att den existerar och unga kvinnor som inte haft en relation får inte gå på den rutinmässiga cellprovtagningen på grund av det, för att ”då spräcks hinnan”.

– Sådana föreställningar påverkar hur rätten till jämlik vård utnyttjas.

Ett annat ämne som ofta leder till diskussioner under sex- och samlevnadssamtalen är homosexualitet. En del har med sig uppfattningen att en ”riktig man” inte kan vara homosexuell. Man blir sedd som en skam för familjen.

– Killarna säger till mig: ”Tomas, du måste fatta att vi har hört sedan vi var små att det är något som är dåligt och fel. Och nu kommer du och säger tvärtom. Det är svårt.”

Killar påverkar killar

Om samtalen görs med tjejer och killar blandat eller inte är olika, på vissa HVB-hem bor det enbart killar. Tomas K Ojala säger att det kan vara lättare att tala om maskulinitetsfrågor i grupper med enbart killar, att killarna annars kan känna sig obekväma inför tjejerna.

– Grabbar som kommer från samma kulturella bakgrund påverkas av sina kompisar, det är viktigt för dem att följa normerna i killgruppen. Det är ju precis samma i Sverige.

”Grabbar som kommer från samma kulturella bakgrund påverkas av sina kompisar, det är viktigt för dem att följa normerna i killgruppen. Det är ju precis samma i Sverige”

– Vissa kommer från kulturer eller sammanhang där patriarkatet är väldigt dominant och det är den verklighet de växt upp i. Det förklarar varför vissa inte vet så mycket annat och att det som vi pratar om är väldigt nytt för just dem.

Många frågor om relationer

Den vanligaste frågan som Tomas får från unga nyanlända killar är hur man tar kontakt med en tjej och hur man gör för att träffa någon. Den frågan känner Jimmy Lind och Annelie Berglind igen. De arbetar båda på HVB-hem och är utbildade samtalsledare i sex och samlevnad.

– Det är mycket prat om relationer, killarna undrar hur man gör för att skaffa flickvän och så, säger Jimmy.

– Vi pratar också mycket om vad som är okej och inte. Det kan variera väldigt beroende på varifrån man kommer. Det som i vissa delar av världen ses som självklart och rätt är fel någon annanstans. Men egentligen är mycket av det vi pratar om inte specifikt kopplat till att de unga är nya i Sverige, utan det är vanliga frågor som alla unga har, säger Annelie.

Samtal som sätter igång processer

Både Jimmy och Annelie upplever att sex- och samlevnadsträffarna ger många bra samtal och en fördjupad relation till de boende. Det är känsliga ämnen som tas upp, men ungdomarna får större förtroende för samtalsledarna och kan komma i efterhand och lyfta frågor som de funderat över. Det märks att samtalen sätter igång processer.

– Jag tycker att det är ett väldigt öppet klimat över lag. Unga är nyfikna och frågar mycket och det blir ofta intressanta diskussioner, inte minst när vi pratar om sådant som respekt eller män och kvinnors lika värde, berättar Annelie.

Tar tid att vänja sig

Några killar mellan 13 och 19 år på Claravillans HVB i Årjäng har varit med på SESAM-träffar på sitt HVB-hem. De vill inte gå ut med sina namn men berättar om hur de upplevt samtalen. Killarna räknar upp exempel på vad de har lärt sig: mycket om lagar och vad man får göra, hur barn blir till och hur preventivmedel funkar.

”Det tar tid att vänja sig att prata om de här sakerna”

– Det är bra att man pratar om sådana här frågor, och vi har fått en hel del bra information, sammanfattar en av killarna. Men en del saker är sådant vi inte vill prata om, eller inte är vana att prata om. Då kan det bli jobbigt. Det tar tid att vänja sig att prata om de här sakerna.

Lägger grund för vuxenlivet

Tomas K Ojala hoppas att de unga får med sig någonting och att det kan väcka nya sätt att tänka.
– Tonåren är en så viktig ålder, en sårbar och avgörande tid. Därför är det viktigt att ungdomar får bra information och kunskap, det ger dem en grund som är med dem när de formas till vuxna individer.

Fakta om SESAM

  • SESAM (står för sex och samlevnad) var ett treårigt projekt som finansierats främst genom statliga medel för insatser mot hivinfektion. Satsningen håller på att utvärderas och utfallet hittills är gott.
  • SESAM har haft två parallella mål, det ena är att göra personalen mer bekväm med att prata om sex och samlevnad, det andra är att ungdomarna ska nås av kunskapen.
  • Det är lättare att mäta den första delen och där ser det mycket positivt ut. Men många unga säger att de aldrig hade nåtts av den här kunskapen om de inte hade hamnat i Sverige.
Sveriges Kommuner och Landsting
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo