Hero Image

Kriscentrum vill förhindra att första slaget faller

Kriscentrum Mellersta Skåne vänder sig till män i kris istället för till män som redan utövat våld, och söker aktivt samverkan med andra aktörer som möter män i svåra situationer. På så sätt hoppas man förhindra våldet innan det är ett faktum.

William är 23 år. Han och hans tjej levde i en relation som han beskriver som destruktiv. Det förekom psykisk kränkningar från båda håll under lång tid, och en dag gav han sig på henne fysiskt.

William kände att det hade gått för långt. Redan dagen efter berättade han för sin mamma vad som hänt och med hennes hjälp fick han kontakt med Lunds kommuns mottagning för män i kris: Kriscentrum Mellersta Skåne.

Centret har arbetat mot våld i nära relationer i över femton år, bland annat med samtalsstöd för män, kvinnor och barn.

”Ingen säger åt mig hur jag ska tänka, jag ska komma på det själv”

– Det bästa med samtalen här tycker jag är att ingen säger åt mig hur jag ska tänka, jag ska komma på det själv, säger William.

Våldet ses ”som normalt”

Han tycker att han tidigare varit dålig på att ta ansvar för saker han gjort men att samtalen på mottagningen hjälper honom att bli bättre på det. Han har också reflekterat över hur hans aggressivitet ofta slätats över tidigare.

– När det här hände med min tjej – jag kände ju verkligen igen det aggressiva i mig. Det var inget nytt. Men när jag har slagits i skolan till exempel så har mina föräldrar aldrig sagt ifrån. De är överbeskyddande på ett märkligt sätt, jag kan liksom inte göra fel, enligt dem.

Han berättar att det har hänt att han slagits på stan och krogen också, men att ingen av kompisarna höjt på ögonbrynen åt det.

– Det ses som normalt att killar gör så.

Ett stort steg för många

Williams berättelse är inte unik. Våld i olika former är något som många lever med men alla är inte lika snabba som han att se sitt problem och söka hjälp.

– Ofta vet män om när de behöver komma hit. Men sen är det ett stort steg för många att ta, säger Staffan Persson, som är enhetschef på Kriscentrum Mellersta Skåne.

”Ofta vet män om när de behöver komma hit. Men sen är det ett stort steg för många att ta”

Att kalla det för en mottagning för män i kris istället för en mottagning för män som utövar våld, är ett medvetet val.

– Det blir mindre stigmatiserande att söka hjälp och chansen ökar att fånga upp fler personer tidigare.

Viktigt att få vara anonym

Verksamheten är inte myndighetsutövande, den är frivillig för de som kommer dit och deltagarna är helt anonyma. Något som är viktigt för att fler ska våga söka sig dit.

En viktig del i mottagningens verksamhet är det uppsökande arbetet. Det är ofta i relationskriser eller under separationer som män börjar utöva våld och därför erbjuder Kriscentrum besök i verksamheter som kan komma i kontakt med män i svåra situationer, som familjerätten, familjerådgivning och vårdcentraler.

Samtal under lång tid

Männen som kommer till Kriscentrum får göra det under relativt lång tid. Samtalen bygger på att förändring nås genom nya insikter. Deltagarna arbetar med att ge sig själva nya handlingsmönster och erfarenheter, talar om hur olika känslor får dem att reagera och om normer och värderingar kring exempelvis maskulinitet.

”Vi ser hur människor går lättare härifrån, att de mår bättre”

– Det är ett långsamt arbete mot förbättringar men effekterna är tydliga. Vi ser hur människor går lättare härifrån, att de mår bättre, säger Staffan Persson.

Känner sig verbalt underlägsna

Socionomerna Eva-Lotta Bäckman och Per-Erik Olofsson arbetar på mottagningen. De möter ofta män som känner sig utsatta och trängda i sin mansroll, män som upplever att de aldrig kan göra rätt utan sitter fast som i ett skruvstäd mellan olika ideal.

– Inte sällan känner de sig verbalt underlägsna sin partner, som kanske är mer tränade i att prata om känslor och relationer. Om man har svårt att sätta ord på det som händer inom en kan det till slut komma ut som ilska. Våld blir en konsekvens av sårbarhet.

Komma åt känslor bakom ilskan

Det centrala i samtalen på krismottagningen är just att komma åt känslorna bakom ilskan, att söka efter sårbarhetsfaktorerna.

– Vi kan sitta i samtal med en person som gjort hemska saker, men vi upptäcker ganska snart att detta är ju också en människa, inget monster. Det är ofta personer som blivit depressiva av att de har lagt lock på känslolivet, säger Per-Erik Olofsson.

”Vi upptäcker ganska snart att detta är ju också en människa, inget monster”

Ser ljust på sin framtid

William är nöjd med samtalen på mottagningen. Han menar att mycket löser sig om man sätter ord på känslan istället för att agera på den. Han tror att det finns många omkring honom som skulle behöva samma hjälp, men att det är svårt att ta steget.

– Det finns en idé om att det skulle vara omanligt att vara känslosam och att säga ”jag vill förändras”, män bär på mycket stolthet som håller dem tillbaka. Det är bra om ett sånt här ställe syns mycket, att informationen om mottagningen sprids så att folk vet att det finns.

Tack vare samtalsstödet ser William ljust på sin egen framtid, han vill bevisa för sig själv att han kan förändras.

– Om jag inte hade kommit i kontakt med Kriscentrum hade jag idag varit nyseparerad, arg och manipulativ. Jag hade fortsatt leva i förnekelse och till slut hade jag hamnat i fängelse, det är jag övertygad om. Jag hade undrat vem som skulle fixa min vardag. Idag vet jag att det är jag själv som ska göra det.

Fotnot: William heter egentligen något annat.

Sveriges Kommuner och Landsting
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo