Hero Image

Kvotering och förebilder ökar kvinnors tid i musikstudion

För att lyfta fram kvinnliga förebilder har Elektronmusikstudion på Musikverket hållit kurser ledda av internationellt framstående tonsättare och ljudkonstnärer. De har också kvoterat för att få jämn könsbalans bland kursdeltagarna.

Statens musikverks mål med jämställdhetsintegreringen bygger på de jämställdhetspolitiska delmålen om jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. För Statens musikverk innebär det till exempel att myndighetens sökbara medel ska fördelas jämställt. Ett annat mål är att de, genom sin webbsida och i sina utställningar, ska visa alternativ till den rådande könsnormen inom olika genrer. Arbetet med jämställdhetsintegrering har omfattat olika satsningar, bland annat på Elektronmusikstudion, som är en del av myndigheten.

Kvotering till kurser bröt mansdominansen

När Elektronmusikstudion kunde förbehålla sig rätten att prioritera jämställd gruppsammansättning så deltog för första gången ungefär lika många kvinnor som män. Tidigare tillämpade de principen först till kvarn.

”Om man eftersträvar konstnärlig kvalité är det bättre att ha hela befolkningen som urval”

– Vi arrangerar en hel del kurser på Elektronmusikstudion och det är övervikt av män, både bland pedagoger och deltagare. När det finns en så tydlig norm för vem som utövar en viss aktivitet kommer den som inte passar in att känna sig obekväm. Med en jämnare könsfördelning och allmänt större bredd bland deltagarna blir det lättare för alla att medverka. Om man eftersträvar konstnärlig kvalité är det bättre att ha hela befolkningen som urval, säger Mats Lindström, chef på Elektronmusikstudion.

Kvinnliga förebilder är en nyckelfråga

– Förebilder betyder jättemycket. Det är en nyckelfråga om vi ska förändra mansdominansen i vår genre. Det var roligt att vi kunde få hit så kända namn. Som pedagoger hade vi Savannah Agger , Hanna Hartman, Agnieszka Lewalski och Jenny Sunesson.

Ökning av kvinnor i musikstudion

Mellan 2013 och 2015 ökade andelen studiotimmar som nyttjades av kvinnor med sju procent.

”Nu är vårt mål att öka antalet studiotimmar som utnyttjas av kvinnor med fem procent per år”

– Vi vill att fler kvinnliga musiker ska utnyttja våra studior. Vi behöver vara tydliga med att vi finns för alla. År 2014 användes 36 procent av studiotimmarna av kvinnor vilket är en ökning med två procent mot året innan. År 2015 var siffran 41 procent. Nu är vårt mål att öka antalet studiotimmar som utnyttjas av kvinnor med fem procent per år. Vi kommer också övervaka könsbalansen bland kursdeltagarna och vi jobbar löpande med att rekrytera kvinnor när vi tillsätter nya lärare. Vi har även fortsatt att arbeta med kvotering för att skapa bra studiegrupper.

Jämställ.nu
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo