Hero Image

Jämställda bibliotek med en bok för alla

I Simrishamn har jämställdhetsarbetet lett till att personalen på biblioteket slutat fråga efter barnets kön när föräldrarna ber om boktips. I Uppsala konstaterar man att programverksamheten är föredömligt jämställd och i Uddevalla anstränger sig ledningen för att få jämnare könsfördelning i personalstyrkan.

Det finns en bibliotekslag, och i dess andra paragraf står det att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek så att intresset för läsning, litteratur, information, upplysning och utbildning, samt kulturell verksamhet i övrigt, främjas.

Alla medborgare. Unga och gamla. Oavsett etniskt ursprung. Och kön.

Många kommuner arbetar nu med att granska biblioteksverksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. I Simrishamn resulterade granskningen i en synnerligen konkret upptäckt. Det visade sig att personalen ofta frågade om barnets kön när föräldrarna bad om boktips.

”Nu har vi tagit ett beslut om att man på alla bibliotek i kommunen, även filialerna, ska utgå från intresse och inte kön när böcker rekommenderas.”

– Men könet är ju inte särskilt relevant, säger Helena Magnusson, genusvetare och jämställdhetsutvecklare i kommunen. Det är mycket bättre att fråga vad barnet är intresserat av. Nu har vi tagit ett beslut om att man på alla bibliotek i kommunen, även filialerna, ska utgå från intresse och inte kön när böcker rekommenderas. Detta har till och med skrivits in i den särskilda handlingsplan som finns.

Helena Magnusson tror att det är ren och skär slentrian som gjort att man frågat om barnets kön vid bokutlåning.

– Vi kör alla på i gamla invanda spår. Det är lätt hänt. Därför är det så viktigt med utbildning. Det handlar inte bara om att man ska sluta göra si eller så, det handlar framför allt om att man på djupet ska förstå varför man ska sluta med ett beteende eller en handling.

Jämställd programverksamhet

Biblioteken i Uppsala med omnejd hör också de till de bibliotek som granskat sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Här har man dock valt att fokusera på programverksamheten: författarkvällar, debatter, föreläsningar och så vidare.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, för vi har lika många manliga som kvinnliga besökare. Man får nog säga att vår verksamhet är väldigt jämställd, säger Fia Söderberg som är delprocessledare på Kulturkontoret i Uppsala kommun.

Hade ni väntat er det?

– Nej, faktiskt inte. Det finns ju en föreställning om att det mest är kvinnor som tar del av kulturutbudet. Vi blev lite överraskade. Det som är viktigt nu är att inte tänka att ”allting är så bra så vi kan släppa det här”. Vi bör nog i stället sätta oss ned och fundera på varför det ser ut som det gör, så att vi fortsätter att ha ett jämställt utbud.

Tre av fyra besökare kvinnor

I Uddevalla genomförde personalen en 4R-kartläggning, koncentrerad till två filialer, Ljungskile och Dalaberg.

– Vi begränsade undersökningen till att enbart gälla två filialer för att granskningsarbetet skulle bli mera hanterbart, förklarar bibliotekschefen Gunilla Svensson.

Under fyra veckors tid noterade personalen manuellt hur många kvinnor och män i åldern 30-60 år som tog del av bibliotekens tjänster, och på vilka sätt de gjorde det. Bibliotekens datasystem är nämligen konstruerade så att det är omöjligt att få fram könsuppdelad statistik när det gäller utlåningen.

Det man kunde se var att tre fjärdedelar av de här besökarna var kvinnor. De lånade ofta till sig själva och sina barn. Kvinnor kom också ofta i tjänsten om de till exempel arbetade inom förskolan eller i äldreomsorgen. Och det var nästan uteslutande kvinnor som beställde böcker.

Om en bok inte finns på ett bibliotek kan man be personalen att köpa in den. Eftersom det i stort sett bara är kvinnor som kommer med sådana önskemål finns det en risk för att bibliotekens utbud utformas utifrån vad kvinnorna vill ha, vilket skulle kunna leda till att män på sikt känner sig ännu mindre motiverade att gå dit.

– Vi är medvetna om detta, även om jag tycker att det finns en viss problematik i att definiera vad som är kvinnligt respektive manligt, säger Gunilla Svensson. För inte så länge sedan mottog jag till exempel ett önskemål från en man som ville att biblioteket skulle prenumerera på en hälsotidning som många skulle säga är typiskt kvinnlig.

Tidningsläsande män

När det gäller tidningsläsandet dominerade männen på Uddevalla-filialerna. Nästan dubbelt så många män som kvinnor använde tidskriftsrummet. Så ser det ut på många andra bibliotek också. Vidare använder män bibliotekens datorer i större utsträckning än kvinnor.

Vad har hänt i Uddevalla efter det att ni gjorde er kartläggning?

– Det som framför allt har hänt är att frågan om genus har lyfts. Vi har blivit mer medvetna om de skillnader som finns. Vi försöker också skapa en jämnare könsfördelning i personalstyrkan. Bibliotek är ofta kvinnodominerade arbetsplatser. Nu har flera män anställts och vi har också manliga praktikanter. Men det är svårt att hitta manliga bibliotekarier, konstaterar Gunilla Svensson.

Katarina Gisby
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo