2018-01-26

Hero Image

Nytt utbildningsmaterial om könsnormer i bildspråket

Nu finns ett nytt utbildningsmaterial i verktygslådan. Det är Statens medieråd som tagit fram ett omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet. Så här beskriver de materialet i ett pressmeddelande:

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt.

Det nya materialet Könsnormer i bildspråket illustrerar hur mängden bilder med liknande representation skapar ett visuellt mönster som kan påverka både individer och hela samhällen i en viss riktning.

— Det är först när normer bryts som de blir tydliga, menar Helena Dal, chef för information och vägledning vid Statens medieråd.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

En bild är aldrig neutral

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar bland annat om att förstå och bedöma både de budskap vi själva sänder ut och de vi tar emot. Det nya verktyget Könsnormer i bildspråket visar att valet av bilder är ett sätt att använda sin yttrandefrihet som kan analyseras utifrån olika perspektiv. Lektionsmaterialet kommer även att översättas till arabiska och engelska.

— För att kunna tolka omvärlden räcker det inte med att läsa och förstå text, unga och vuxna behöver också lära sig att tolka bilder, säger Helena Dal vid Statens medieråd.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor:

  • Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?
  • Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?
  • Hur kan vi arbeta mer normkritiskt och inkluderande?

Du hittar hela materialet i Jämställ.nu:s verktygslåda i kategorin Utbildningsmaterial.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo