2012-10-10

Nylansering av Jämställ.nu

Denna vecka nylanserar vi kunskapsportalen Jämställ.nu. Nu kan du ställa frågor till portalens jämställdhetsexperter, ta del av intressanta krönikor och läsa mer om vinsterna med jämställdhet.

– Med nya Jämställ.nu fyller vi igen eventuella kunskapsluckor om varför man ska arbeta med jämställdhet i sin verksamhet. Vi ger exempel på vinster med jämställdhet, lagar och regeringsuppdrag, berättar Lillemor Dahlgren, projektledare för Jämställ.nu.

– För första gången kan vi nu presentera en heltäckande lista med svenska aktörer som har ett jämställdhetsuppdrag. Den bidrar till att skapa klarhet om vem som gör vad.

Portalen får också ett nytt utseende som ska göra det enklare för besökaren att hitta på portalen. En förbättring är snabbvägarna som ger tips på sidor inom ett specifikt verksamhetsområde.

Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla Jämställ.nu. Inom kort lanserar vi databasen Vem gör vad, som ger dig information om genomförda och pågående jämställdhetssatsningar runt om i landet.  Vi kommer även att presentera ett nytt vägledningsmaterial som hjälper dig att starta upp arbetet med jämställdhetsintegrering, sätta upp mål, beräkna resurser och säkerställa att arbetet blir hållbart.

Dessutom kommer vi att fördjupa oss i jämställdhetspolitiken, ta fram statistik och tillgängliggöra forskning för att kunna erbjuda portalens besökare allt om jämställdhet och jämställdhetsintegrering!

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo