2013-10-24

Hero Image

Ny webbutbildning i jämställd vård

Landstinget i Jönköpings län har, med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram en webbutbildning som ska ge grundkunskaper om jämställdhet, kön och genus inom hälso- och sjukvården. Nu sprider de utbildningen utanför länet.

Forskning och statistik visar att det finns medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män. Med utbildningen vill Landstinget i Jönköpings län synliggöra och diskutera kvalitetsbrister och hur de påverkar kvinnor och män i olika åldrar.

– I vårt arbete upptäckte vi att det saknades en webbutbildning som handlade om jämställd vård och vi bestämde oss för att själva sätta ihop en. Vi är nöjda med utbildningen och det känns mycket roligt att få dela med oss av resultatet. Nu hoppas vi att utbildningen ska komma till nytta och inspirera till diskussioner och nya förbättringsarbeten runt om i landet, berättar Charlotte Jerkelund, projektledare på landstinget i Jönköpings län.

Vilka har tillgång till resurserna – pengar, tid, ny teknik och behandlingsmetoder? Vilka är kvinnors och mäns behov, intressen och livsvillkor och hur påverkar det olika sjukdomstillstånd? Det är några av de frågor som de vill väcka med utbildningen.

– För att vi ska komma framåt i arbetet med jämställd och jämlik vård behöver vi bli många som funderar hur vi tillsammans ska kunna förändra ojämlikheten. Vi ser utbildningen som ett sätt att bidra till det arbetet, säger Agneta Jansmyr, landstingsdirektör.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar: jämställd vård, genus, god vård och verktyg. Inom varje del finns det flera frågor att fördjupa sig i, samt övningar som stöd för reflektion. Den innehåller också tips och idéer för vad som kan göras för att nå jämställd vård på arbetsplatsen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo