2014-03-13

Hero Image

Ny tidning om jämställdhet i praktiken

Inför 8 mars ger SKL ut magasinet Uppdrag jämställdhet, med reportage och artiklar om jämställd verksamhet i kommuner, landsting och regioner.

I magasinet kan du läsa om den genussmarta fritidsgården som lockar tjejer, om skolan som höjde pojkars betyg med hjälp av normkritik, om tryggare p-hus som också blir jämställda p-hus, om det nya boendet för hemlösa kvinnor och om betydelsen av könsuppdelad statistik. Politiker och jämställdhetsstrateger delar med sig av sina bästa tips. Från 2008 till 2013 har SKL stöttat kommuner, landsting och regioner genom Program för hållbar jämställdhet. Målet är att de ska kunna ge jämställd service till brukare, patienter, elever och andra grupper som kommuner och landsting möter i vardagen. Ett sjuttiotal kommuner, landsting och andra aktörer har deltagit aktivt i projektet. Resultaten visar att två tredjedelar av deltagande organisationer kan peka på tydliga effekter för medborgarna. Åtta av tio kan visa på förbättringar i bemötande, arbetssätt och system för att leda och följa upp verksamhetens jämställdhetsarbete. Du kan läsa hela magasinet här Uppdrag jämställdhet (pdf) och inom kort beställa det i SKL:s webbutik.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo