2013-10-14

Ny e-tjänst ska hjälpa läkarna att skriva ut rätt läkemedel till kvinnor och män

En ny e-tjänst ska göra vården mer jämställd. Okunskapen om att kvinnor och män reagerar olika på läkemedel leder till onödiga biverkningar. Stockholms läns landsting har utvecklat en tjänst till landets läkare som vill göra dem mer medvetna och kunniga om genusaspekten på läkemedel.

– Vården saknar genusperspektiv på läkemedel – ibland behandlas män och kvinnor olika, men ett större problem är ofta att vi behandlas lika fast vi borde få olika behandling. Det gäller särskilt hjärt-kärl-sjukdomar. Därför har vi tagit fram en ny e-tjänst som både ökar kunskapen och är ett stöd och en påminnelse för läkaren när hen ska ordinera ett läkemedel, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP), ansvarig för bl.a. jämställdhet och läkemedelsfrågor.

På seminariet ” Sex Drugs and Medical Devices” som Karolinska Institutet anordnar i Stockholm den 14 oktober, kommer landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) och professor Karin Schenck- Gustafsson vid Karolinska Institutet att lansera och berätta mer om tjänsten Kön, genus och läkemedel. Tjänsten tillför kunskap och guidar på så sätt läkare till rätt val av läkemedel och dosering.

Gratis och tillgängligt i hela landet

– Sjukvården är medveten om problemet med ojämställda läkemedel vilket är en bra grund för förändring. Enligt en färsk studie anser sig läkare vara okunniga om jämställdhet och könsskillnader och önskar mer kunskap. Kön, genus och läkemedel kommer att ge det stödet och finnas gratis tillgänglig för alla. Den täcker ett 50-tal substanser och vi kommer att arbeta hårt för att snabbt få in fler substanser i tjänsten, säger professor Karin Schenck- Gustafsson.

– Jag är mycket stolt och glad över att vi är först i Sverige med denna smarta e-tjänst som dessutom kommer vara tillgänglig för vården i hela landet. Att ta hänsyn till kön vid läkemedelsanvändning är ett av de viktigaste stegen för en mer jämställd vård. Vi ger oss inte förrän alla människor behandlas likvärdigt – inte lika. För vi människor är olika och det gäller inte bara mellan kvinnor och män, understryker Birgitta Rydberg (FP).

Fakta och bakgrund: Ojämställda läkemedel

Forskningen pekar på en bristande jämställdhet inom vård och läkemedelsförskrivning. Inte sällan glöms skillnaderna mellan män och kvinnor bort vilket leder till onödiga biverkningar.

– 59 % av alla män och (76 % av alla kvinnor i Sverige hämtade ut minst ett läkemedel på recept 2010 (Loikas D, Wettermark B, von Euler M, Bergman U, Schenck-Gustafsson K. Differences in drug utilisation between men and women: a cross-sectional analysis of all dispensed drugs in Sweden. BMJ Open.)

– 60 procent av samtliga biverkningsrapporter som kom in till Läkemedelsverket under 2012 var från kvinnor (3 165 st från kvinnor och 2 063 st från män). Av biverkningsrapporter som från konsumenter var 70 procent från kvinnor (647 st rapporter från kvinnor och 283 st rapporter från män) (Inrapporterade biverkningar 2012 från hälso- och sjukvården samt allmänheten. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013.)

Tjänsten ” Kön, genus och läkemedel” har utvecklats av avdelningen E-hälsa och strategisk IT och Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet.  Den kallas ibland också ”Genus på Janus” (Janus är landstingets stöd för förskrivning av läkemedel).

Stöd vid val av läkemedel utifrån patientens kön

”Kön, genus och läkemedel”  ska fungera som ett stöd till läkarna vid förskrivning av läkemedel. Tjänsten medvetengör på ett enkelt och snabbt sätt det faktum att kvinnor och män ska behandlas olika när det gäller läkemedel. Tjänsten tillför kunskap och guidar på så sätt läkare till rätt val av val av läkemedel och dosering. Den ger kortfattad information om det finns evidens för att justera dosen eller ta andra hänsyn vid läkemedelsval med tanke på patientens kön. Statistik kring förskrivningen för män och kvinnor finns tillgänglig.

Den första upplagan av tjänsten omfattar bedömningar av ett 50-tal substanser och den kommer att fyllas på kontinuerligt. Den är kostnadsfri och tillgänglig via webben, finns på www.janusinfo.se/genus. Utvecklingsarbetet finansierades inledningsvis av Sveriges Kommuner och Landsting genom Program för hållbar jämställdhet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo