2013-01-23

Ny bok ska förebygga sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier som sker på arbetsplatsen är ett allvarligt problem för den som drabbas. Trots att lagstiftningen har skärpts råder det en stor tystnad och okunskap kring frågan. Nu ger TCO ut en handbok som ska hjälpa till att identifiera, hantera och förebygga sexuella trakasserier.

Enligt Arbetsmiljöverkets mätning från 2011 drabbas var sjätte kvinna och var tjugonde man av sexuella trakasserier i arbetslivet. Mest utsatta är unga kvinnor. – Trakasserierna borde ha minskat med tiden eftersom vi har fått ett starkare lagskydd och en större medvetenhet kring jämställdhet, men problemet fortsätter att vara lika utbrett. Ofta handlar det om unga kvinnor i början av sin karriär som är särskilt beroende av sin arbetsgivare. säger Naiti del Sante, jurist på TCO i ett pressmeddelande (22/1). Då många arbetsplatser saknar kunskap och verktyg för att hantera situationen ger TCO nu ut boken Bryt tystnaden – en handbok som hjälper till att identifiera, hantera och förebygga sexuella trakasserier. Boken riktar sig till alla på arbetsplatsen och ger konkreta verktyg för hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier. Bryt tystnaden går igenom lagar, arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo