2014-09-01

Hero Image

Missa inte höstens utbildningar

Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete, för likvärdig service oavsett kön. Utbildningen omfattar två dagar, eget arbete och en återträff efter cirka sex månader och vänder sig till kommun och landsting.

Utbildningen vänder sig till politiker och chefer, samt personer som arbetar med uppföljning, kvalitet och verksamhetsutveckling. Den ges med sex inriktningar: Barn och utbildning, Socialtjänst, Samhällsplanering, Hälso- och sjukvård, Kultur och fritid, samt Räddningstjänst.

Kalmar blev den 110:e organisationen i Sverige att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, den s.k. CEMR-deklarationen. Den 8-9 oktober ger SKL en utbildning i hur man tar steget från undertecknande till handlingsplan.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo