Lättläst

Jämställ.nu är en webbsida som samlar material om jämställdhet. På sidan hittar du information om vad jämställdhet är och om hur man kan arbeta med jämställdhet.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och rättigheter.

Det innebär att kvinnor och män bland annat
ska ha lika mycket makt,
lika möjlighet att gå i skolan
och dela på ansvaret för hem och barn.

Varför?

Det finns flera skäl till att arbeta för jämställdhet.
Ett skäl är att jämställdhet är en mänsklig rättighet.
Sverige har skrivit under Förenta Nationernas (FN) dokument om mänskliga rättigheter och måste därför arbeta för jämställdhet.

Man kan även arbeta för jämställdhet för att det får positiva effekter,
till exempel bättre hälsa.

Jämställdhetsintegrering

Man kan arbeta för jämställdhet på olika sätt.
Ett sätt är jämställdhetsintegrering.
Det innebär att alla som fattar beslut
ska tänka på hur beslutet påverkar både kvinnor och män.

Om Jämställ.nu

På Jämställ.nu berättar olika verksamheter
hur de har arbetat med jämställdhet
och jämställdhetsintegrering.

Vi samlar också verktyg som gör arbetet med jämställdhet
bättre och enklare.

Fem olika verksamheter driver tillsammans webbsidan Jämställ.nu.
Det är svenska ESF-rådet,
länsstyrelserna
Nationella Sekretariatet för Genusforskning,
Sveriges Kommuner och Landsting
och Vinnova.

Frågor

Om du har några frågor om Jämställ.nu eller om jämställdhet,
kan du skriva ett e-post till oss med dina frågor.

Skicka e-postbrevet till info@jamstall.nu.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo