Hero Image

Lagstiftning

Arbetet med jämställdhet har stöd i lagen. I svensk lag regleras bland annat rätten till fri abort, föräldraledighet och tillgång till barnomsorg. Det lagstadgade jämställdhetsarbetet berör även löner, rekrytering och diskriminering.

Här beskriver vi delar av den lagstiftning som syftar till att skapa jämställdhet inom olika områden.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo