Hero Image

Konventioner

Arbetet för att främja jämställdhet och motverka diskriminering på grund av kön pågår på många sätt både i Sverige och internationellt. Till stöd i det arbetet finns flera internationella konventioner.

Här beskriver vi de konventioner som rör jämställdhet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo