2017-03-17

Hero Image

Kunskap om mäns våld mot kvinnor obligatoriskt i jurist- och läkarutbildningarna

Regeringen avser införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn.

De utbildningar som berörs är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen.

− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden. Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver historia, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Målsättningen är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla.

Nationell strategi

I november förra året presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En av åtgärderna i strategin är att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100) för de utbildningar där det bedöms mest angeläget för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo