2014-09-17

Hero Image

Jobbar din skola genussmart?

Att arbeta för att uppnå en jämställd verksamhet i skolan är för många en självklarhet. Men det kan också vara en utmaning att veta hur man ska lägga upp arbetet.

Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram en manual för hur du lägger upp jämställdhetsarbete inom skolans värld. Togethermanual – arbeta genussmart i Kalmarsunds gymnasieförbund är tänkt som ett stöd för hur du på ett systematiskt sätt integrerar jämställdhet så att arbetet åstadkommer en förändring i riktning mot en mer jämställd verksamhet.

Materialet ger dig kunskap om genus och jämställdhet samt redskap för att bli medveten om ojämställda strukturer men framförallt är syftet att ge dig verktyg för att systematisera arbetet. Den innehåller checklistor som rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare och andra inom skolans värld kan använda för sitt jämställdhetsarbete.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo