2014-09-02

Hero Image

Jämställdhetspolitik – 20 år senare

I år fyller strategin jämställdhetsintegrering jämnt. Vad här vi lärt oss på vägen? Det är temat för en konferens i Göteborg den 6 november.

Under de 20 år jämställdhetsintegrering varit Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen har både kunskapsläge och arbetssätt utvecklats.

– Det har varit flera regeringars främsta strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Därför finns otroligt mycket lärdomar om vad som karaktäriserar både framgångsrikt och icke-framgångsrikt jämställdhetsarbete som den som vill arbeta med jämställdhetsintegrering kan dra nytta av i sitt arbete, säger Mikael Almén, projektsamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Stor efterfrågan på kompetenspåfyllnad

Tre perspektiv som särskilt utvecklat jämställdhetsintegrering på senare år är normkritik, intersektionalitet och maskulinitet.

– Utifrån forskningen ser vi att det är tre perspektiv som är väldigt viktiga i jämställdhetsarbetet. De är väldigt lätta att förena och det finns dessutom en stor efterfrågan på kompetenspåfyllnad på dessa områden från offentliga organisationer.

”– Vi hoppas på en god blandning av inspiration, ökad teoretisk förståelse och praktiska tips.”

Därför utgör de en grundbult i konferensen ”Jämställdhet 2.0” som går av stapeln den 6 november. Dagen arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning genom satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) och vänder sig till personer som arbetar i offentlig sektor och vill utveckla sin verksamhet ur ett uppdaterat jämställdhetsperspektiv.

– Vi hoppas på en god blandning av inspiration, ökad teoretisk förståelse och praktiska tips, säger Mikael Almén.

Medverkar gör bland andra Asgeir Persson från Machofabriken, Berit Larsson, fil. dr i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, Kerstin Alnebratt, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, Lucas Gottzén, fil. dr i socialt arbete vid Linköpings universitet och Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Sofia Karlsson är moderator.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo