2014-02-07

Jämställdhet fortsatt profilfråga för SKL

Under sex år har Sveriges hittills största jämställdhetssatsning pågått runt om i landet. Kommuner och landsting har tillsammans involverat 100 000 personer i arbetet inom Program för hållbar jämställdhet, vilket genererat en rad goda exempel på hur jämställdhet ger kvalitet.

I och med att Program för hållbar jämställdhet, HåJ, avslutas arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i går en konferens med namnet Nu börjar det!

Även om HåJ nu lider mot sitt slut menade SKL:s ordförande Anders Knape att konferensen snarare är en nystart på det arbete som genomförts. Än finns det mycket kvar att göra.

– Jämställdhet ska fortsätta att vara en profilfråga för SKL.

Programmet har finansierat utvecklingsarbeten i ett 70-tal kommuner och landsting. Knape presenterade några av programmets resultat; 9 av 10 har utvecklat jämställdhetsmål och 3 av 4 har individbaserad statistik utifrån kön i sina årsredovisningar.

HåJ har fått ett syskon

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) lyfte vikten av att arbetet fortsätter, bland annat med hjälp av Jämställ.nu.

– Nu går vi vidare med myndigheterna. HåJ har fått ett syskon som heter JiM, som står för jämställdhetsintegrering i myndigheter

Arnholm menade också att det finns all anledning att fundera över hur strukturerna kring vårt jämställdhetsarbete ska se ut i framtiden.

Högnivågruppens åtagande

Under konferensen träffades den så kallade högnivågruppen. Heléne Fritzon (S), vice ordförande i HåJ:s styrgrupp och oppositionsråd i Kristianstad, lade fram ett antal åtagande från gruppen (ladda ner hela åtagandet nedan).

Gruppen åtar sig att fortsätta arbeta med hållbar jämställdhet, jämställdhet ska ses som en naturlig del av organisationernas uppdrag. De ska agera förebilder genom att berätta om jämställdhetsintegrering när de möter andra och kommer fortsättningsvis att träffas en gång per år fram till 2017 för att följa upp arbetet.

Många exempel att lära av

På plats fanns också flera kommuner för att presentera resultaten av sina arbeten. Kalmar kommun berättade om hur de fick könsfördelningen på en fritidsgård att gå från 80 % killar och 20 % tjejer, till 57 % killar och 43 % tjejer.

Alla posterutställningar med exempel från HåJ-projekten kan du ladda ner här nedan.

Posterpresentation Kultur och fritid (pdf)

Posterpresentation Ledning, samhällsplanering, räddningstjänst (pdf)

Posterpresentation Lärande och arbetsmarknad (pdf)

Posterpresentation Vård och omsorg (pdf)

Högnivågruppen för hållbar jämställdhet (pdf)ande 6 feb 2014

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo