2013-09-12

Hero Image

Hur enkelt kan det bli?

Efter nästan 20 års arbete med jämställdhetsintegrering diskuterades strategins utmaningar och framtid under årets Almedalsvecka. Hur svårt kan det vara och vilket stöd finns det att få? Och varför är stödet det enda som inte har integrerats?

På ett enkelt sätt kan man säga att jämställdhetsintegrering handlar om att göra det ojämställda jämställt. Det handlar om att allt beslutfattande ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Så inledde Lillemor Dahlgren, projektledare för kunskapsportalen Jämställ.nu, seminariet om jämställdhetsintegrering under Almedalsveckan. Trots att jämställdhetsintegrering har använts i snart 20 år så har strategin mött motstånd. Men det är inte så konstigt, konstaterade Lillemor Dahlgren.

– Jämställdhetsintegrering är ett pågående förändringsarbete. Förändringar är jobbiga och det skapar motstånd, men det råder även en uppfattning om att man någon dag kommer att bli klar med jämställdhetsarbetet. Men jämställdheten är ständigt under utveckling, precis som vilket annat utvecklingsområde, sa Lillemor Dahlgren som även leder arbetet med att stödja 18 myndigheter i att jämställdhetsintegrera deras verksamheter.

Ett arbete i periferin

Under åren har flera jämställdhetsprogram upprättats och avverkats. Lillemor Dahlgren har sett hur flera projekt stannar i periferin och att jämställdhetsperspektivet sällan flyttar in i den ordinarie verksamheten.

– Det som krävs är ett stöd och en generell samordning av jämställdhetsarbetet så att jämställdhetsperspektivet integreras i all verksamhet. Vi får inte glömma att jämställdhet är en kunskapsfråga som det krävs utbildning för att jobba med, sa Lillemor Dahlgren.

Gemensamma behov

Jämställdhetsintegrering är inte bara en strategi som används i Sverige. EU arbetar aktivt med strategin i de 14 länder som är medlemmar i EU-kommissionens nätverk för jämställdhetsintegrering, Gender-CoP. Bengt Nilsson, projektledare och samordningsansvarig för nätverket ser att medlemsländerna har gemensamma behov.

– De efterfrågar ett enhetligt sätt att jobba med jämställdhetsintegrering. Alla länder gör olika men vad vi har gjort är att plocka upp erfarenheterna från länderna och detta har resulterat i en vägledning eller standardisering av jämställdhetsarbetet inom Europeiska socialfonden, sa Bengt Nilsson.

Han påtalade flera gånger att standardiseringen är ett stöd, eller vägledning, och inte en snabb lösning på ojämställdheten.

– Jag skulle säga att standardiseringen är något av en europeisk samstämmighet på området och ingen quick-fix.

Tipslistan blev en metodbok

Åsa Trotzig, projektstödjare i ESF Jämt, ett nationellt stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering i socialfondsprojekt, fick ofta frågor om metoder för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Tipslistan blev lång och den resulterade i metodboken GÖR! som ges ut av länsstyrelsen runt om i landet.

– Om jag ska peka ut några viktiga saker i jämställdhetsintegreringsarbetet så är det behovet av kunskap, kontinuitet, att processen är ledningsstyrd och att kunskapen från projekten överförs till den ordinarie verksamheten. Med detta sagt så har jag också sett fallgroparna som försvårar processen och det är uppfattningen att ”kunna själv”, ”vi har inga problem hos oss”, avsaknad av mandat och att jämställdhetsarbetet delegeras så att det i slutändan bara blir en pappersprodukt.

Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, summerade samtalet med ett förslag till nästa års Almedalsvecka.

– Kanske är det just detta som nästa års seminarium ska handla om – stödet till jämställdhetsintegrering. Snart försvinner ESF Jämt, Program för hållbar jämställdhet och även stödet till myndigheternas jämställdhetsintegrering. Det som inte har integrerats är just stödet för jämställdhetsintegrering. Det är kanske något att diskutera inför nästa år då strategin fyller 20 år, sa Kerstin Alnebratt.

Seminariet Jämställdhetsintegrering – hur svårt kan det vara, hur enkelt kan det bli? var ett av fyra seminarier som Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Tema Likabehandling och VINNOVA arrangerade under Almedalsveckan 2013.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo