2015-05-19

Hero Image

Forskning om genus och räddningstjänst i ny tidning

Äldre män på landsbygden är betydligt mer positiva till jämställdhetsarbete i räddningstjänsten än yngre män i storstäder. Det är en av genusforskarnas slutsatser.

Under flera år har genusforskare i MSB-finansierade projekt studerat räddningstjänsten. Forskningen lyfts fram i tidningen Rädda! som också speglar forskningsresultaten i det praktiska arbetet i räddningstjänster runt om i landet.

En tidning når ut till fler

Grundtemat i tidningen är hur räddningstjänsten kan utvecklas genom att sätta jämställdhet i fokus. Bland reportagen kan nämnas en genomgång av hur IT-tekniken hittills betraktats som könsblind, hur chefers kontrollbehov hämmar integreringen av operativt och förebyggande arbete och hur Räddningstjänstens Syds Brandstation för alla lyckats nyrekrytera nio kvinnor och tio män som brandmän.

Tidningen är ett sätt att testa nya vägar för att sprida forskningsresultat.

– En tidning kan leva lite längre och nå ut till fler än om man bara ordnar ett evenemang för att redovisa forskningen, säger Björn Kerlin, forskningskommunikatör på MSB.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo