2018-03-05

Hero Image

Fler myndigheter med jämställdhetsuppdrag

Jämställ.nu har sedan 2012 listat alla myndigheter som har skrivelser om jämställdhet i sina instruktioner, regleringsbrev och uppdrag från regeringen. Nu är listan för 2018 uppdaterad.

Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut rörande jämställdhet är inget undantag. Myndigheternas grunduppgifter regleras i förordning med instruktion och varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna (även för högskolor och universitet) där den årliga styrningen av myndigheterna sker.

Antalet myndigheter med styrning avseende jämställdhet i instruktion och/eller regleringsbrev om jämställdhet har ökat varje år, och den slutsatsen går att dra även i år.

”Det är väldigt uppskattat bland både myndigheterna själva och andra verksamheter att enkelt få en samlad bild av de här jämställdhetsuppdragen”

Förra året kunde vi identifiera 128 myndigheter med jämställdhetsuppdrag och i år är siffran 142. Värt att notera är att det är nytt för i år att samtliga myndigheter fått i uppdrag att redovisa könsuppdelad statistik att vi därför bortsett från den skrivelsen nu.

–Det är väldigt uppskattat bland både myndigheterna själva och andra verksamheter att enkelt få en samlad bild av de här jämställdhetsuppdragen utan att själv behöva söka fram informationen, säger Deepati Forsberg som arbetar som utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

 

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo