Ordlista

Här finns ord och begrepp som är av särskild betydelse och vanligt förekommande i jämställdhetsarbetet.
?
!

Feminism

Feminism är dels en övergripande teori och dels en politisk rörelse rörelse bestående av flera olika inriktningar. Gemensamt för inriktningarna är målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar orsakerna till mäns och kvinnors olika villkor på olika sätt. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. En del feminister menar att kvinnornas sämre ställning kan försvinna genom politiska förändringar och nya lagar. Andra anser att det inte räcker utan att man måste förändra hela samhället totalt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo