2016-05-10

Hero Image

Europarådets jämställdhets-kommitté i ny styrande form

Europarådets jämställdhetskommitté träffades för första gången i formen av en styrgruppskommitté i Strasbourg 27-29 april.

Från Nationella sekretariatet för genusforskning deltog Lillemor Dahlgren som är Sveriges representant i Europarådet. Hon är positiv till att omorganiseringen av kommittén nu öppnar upp för alla länders medverkan, till skillnad från den tidigare formen som innebar att endast 16 länder fick ersättning för att delta.

”Jag ser glatt på att intresset för jämställdhetsintegrering ökat sedan jag började för två år sen”

Under mötet såg kommittén över implementeringen av Europarådets jämställdhetsstrategi 2014-2017 och beslutade att på uppdrag av ministerkommittén ta fram en rekommendation för arbetet mot sexism. De bytte erfarenheter med representanter från olika organisationer som UN Women, OSCE och Europeiska kommissionen, och träffade även andra delar av Europarådet som exempelvis Children’s Rights Division och Equality and Non-Discrimination Committee.

Jämställdhet blir tema på kommande konferens

– Jag ser glatt på att intresset för jämställdhetsintegrering ökat sedan jag började för två år sen, och nu är det också ett av flera teman på Europarådets kommande konferens, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM som är ett uppdrag Nationella sekretariatet för genusforskning har att stödja myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Tillsammans med kommittén planerar Lillemor Dahlgren nu sitt framtida arbete för 2016-2017 och förbereder konferensen  “Are we there yet? Assessing progress, inspiring action” i Tallin 29 juni-1 juli 2016.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo