2013-12-19

En jämställdhetsresa genom Sverige

ESF Jämt är ett femårigt projekt som involverat samtliga 21 länsstyrelser. Projektet har gett stöd och utbildning i jämställdhetsintegrering till socialfondsprojekt och går nu mot sitt slut. ”En jämställdhetsresa genom Sverige” är en sammanställning av erfarenheter och kunskaper från ESF Jämt.

En Jämställdhetsresa genom Sverige handlar om en resa där du som läsare själv kan delta genom att använda tips, teori och metoder utifrån den roll som du har i din organisation, oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Många exempel är hämtade från Länsstyrelsens nationella projekt ESF Jämt (processtöd jämställdhetsintegrering) och deras sätt att arbeta med jämställdhet.

– Tanken med att lyfta fram konkreta exempel från ESF Jämt är att inspirera fler aktörer att skapa sina egna modeller, resplaner, kartor och målbilder för att jobba med jämställdhet med siktet inställt på de jämställdhetspolitiska målen, berättar Laila Berglund, Nationell koordinator ESF Jämt.

ESF Jämt är en testverksamhet som nu stänger ner men det är genom att fånga upp (o)jämställda sammanhang, analysera varför de missgynnar kvinnor eller män samt testa hur vi kan göra annorlunda som vi lär oss göra jämställdhet.

Ladda ner rapporten En jämställdhetsresa genom Sverige (pdf)

Fakta

Processtöd i jämställdhetsintegrering
ESF Jämt är namnet på Länsstyrelsernas gemensamma projekt som ska bidra till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering. En stödorganisation bestående av åtta projektstödjare och en nationell koordinator har byggts upp för att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjuds kvalitetssäkrad rådgivning och utbildning.

ESF och Socialfonden
Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige mellan åren 2007-2013. Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Visionen är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo