2014-11-06

Hero Image

”En feministisk regering fokuserar på alla områden”

Vad menas med en feministisk regering? Det var en av sakerna som jämställdhetsminister Åsa Regnér pratade om på konferensen Jämställdhet 2.0 i Göteborg.

I 20 år har jämställdhetsintegrering varit Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Under konferensen den 6 november riktades blicken mot tre perspektiv som särskilt utvecklat strategin på senare år: normkritik, intersektionalitet och maskulinitet.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér öppnade konferensen. Det var andra gången hon talade om jämställdhetsfrågor i sin nya roll som jämställdhetsminister.

– Jag är glad att vara här. Och extra roligt att salen är full, att det finns intresse för frågorna.

Skillnad jämfört med tidigare regeringar

Regnér nämnde flera gånger att den nya regeringen är uttalat feministisk.

– Jag är stolt över att ha det här uppdraget. Men jag känner ett enormt ansvar att tillsammans med resten av regeringen kunna visa vad det var för skillnad jämfört med tidigare regeringar. Ord betyder ju ingenting. Politik är vilja. Därför är det viktigt för oss att inte bara säga att vi är feministiska utan att verkligen visa vad det betyder.

Dels kommer regeringen fokusera på själva jämställdhetspolitiken. Där menar Regnér att det samordnade politikområdet med nationella mål behöver uppdateras.

– Samhället har genomgått stora förändringar sen de senaste jämställdhetspolitiska målen sattes upp av förra socialdemokratiska regeringen. Samhällets folkliga sammansättning har förändrats radikalt under de senaste 30 åren. Vi behöver en jämställdhetspolitik som speglar den väldigt livfulla debatt som förs kring maktrelationer mellan kvinnor och män, men också kring HBTQ-frågor. När man talar om jämställdhet måste man väva in fler perspektiv än kön.

Hon underströk också att en feministisk regering även måste fokusera på politikens andra områden.

– Vi har en utrikesminister som för en feministisk utrikespolitik. Vi har en arbetsmarknadsminister som är väldigt tydlig i de här frågorna. Hela regeringen ska jobba med frågor som handlar om och leder till jämställdhet mellan kvinnor och män och har en feministisk ambition. Då gäller det att hitta ett ramverk för det arbetet. Hur styr man arbetet från regeringen, genom myndigheter, till landsting, kommuner och andra utförare av politiken, så att livet till slut förändras i jämställd riktning för kvinnor och män? Där har jämställdhetsintegrering en väldigt betydelsefull roll.

Vill skapa en flod

Åsa Regnér vill arbeta för en starkare samordning av olika jämställdhetsfrämjande insatser.

– Jag ser att det under senare år har gjorts mycket, inte minst vad gäller så kallat hedersrelaterat våld. Det görs med goda intentioner men blir lätt lite spretigt. Jag vill skapa en flod där alla drar år samma håll. Då blir det enklare att se om insatserna verkligen leder fram till en feministisk politik.

Många i publiken kom från de 18 myndigheter som varit med i regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Under två år har de arbetat särskilt med jämställdhetsintegrering och vid årsskiftet ska satsningen slutrapporteras.

Kerstin Alnebratt, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, var med på scen för att ställa frågor och undrade om en feministisk flod verkligen kan skapas av kortsiktiga satsningar och projekt.

– Jag kritiserar inte att man sätter igång saker men jag ser inte alltid den sammanhållande tanken, svarade ministern. Det finns två saker jag kommer använda från den tidigare strukturen. Jag tycker att jämställdhetsintegreringsfrågorna måste vara en del av jämställdhetspolitiken. Och så vill jag ta vara på erfarenheterna från JiM-satsningen. Statsministern är också intresserad av metoder för integrering och budgetering och vi vill sätta igång direkt för att se vad som har fungerat, hur vi kan jobba vidare och hur det kan stärka andra politikområden.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo