2014-04-15

Hero Image

Din guide till ökad jämställdhet

Hur får du till en jämställd kommunikation? Hur jämställdhetsintegrerar du ett styrdokument?
Nu finns guider till jämställdhetintegrering på Jämställ.nu.

De olika guiderna på Jämställ.nu innehåller förslag på arbetsgång, tips och checklistor. Materialet går steg för steg igenom hur du kan jämställdhetsintegrera en verksamhet, hur du bäst leder och organiserar förbättringsarbete, tänker normkritiskt kring bildanvändning, m.m.

Hur identifierar du utvecklingsområden? Hur ska du prioritera? Vilka är dina mål? Och hur hanterar du motstånd?

Flera av guiderna tar avstamp i utbildningsdagar anordnade inom ramarna för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) men går att applicera även på andra verksamheter.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo