2014-10-03

Hero Image

Åsa Regnér blir ny jämställdhetsminister

Statsminister Stefan Löfven läste idag upp sin regeringsförklaring och anmälde listan över statsråd inför riksdagen. Ny jämställdhetsminister blir Åsa Regnér, tidigare bland annat generalsekreterare för RFSU, som också får barn- och äldrefrågor i sin portfölj.

Jämställdhetspolitiken lyftes fram i regeringsförklaringen, där statsminister Stefan Löfven beskrev den nya regeringen som en feministisk regering. Bland annat får departement och myndigheter tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Ett arbete med genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjas.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade på onsdagen en överenskommelse om att bilda en feministisk regering som tar konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter. I överenskommelsen står följande punkter.

  • Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Skillnaderna ska minska under mandatperioden. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet.  Som arbetsgivare i kommuner och landsting kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att införa heltid som norm och verka för insatser som gör det möjligt för fler att orka arbeta heltid.
  • En handlingsplan för jämställda löner ska tas fram. Där ska förslag om förbättrad lönekartläggning finnas.
  • Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås. En tredje månad ska reserveras för vardera föräldern och ett mer delat ansvar för föräldraledigheten ska stimuleras. Regeringen vill se över föräldraförsäkringen med avseende på stjärnfamiljer.
  • Vårdnadsbidraget avskaffas.
  • Myndigheter och departement får i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Regeringen ska arbeta med genusbudgetering.
  • Om inte andelen kvinnor i börsnoterade företag är minst 40 procent år 2016 kommer regeringen att lagstifta om kvotering i börsnoterande företag.
  • Motverka mäns våld. Stärk kvinno- och brottsofferjourerna. Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas.
  • Satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.

Enligt regeringsförklaringen ska dessutom andelen kvinnor bland landets professorer öka och forskningsmedel fördelas jämställt.

Jämställdhetsminister i regeringen Löfven, statsråd vid Socialdepartementet, blir Åsa Regnér. Hon kommer närmast från UN Women, där hon varit landschef i Bolivia. Innan dess var hon generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, 2007-2012. Hon har också arbetat för dåvarande jämställdhetsminister Jens Orback i den socialdemokratiska regeringen Persson.

Nytt statsråd blir också Alice Bah Kuhnke, närmast generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som är en av de 18 myndigheter som ingår i regeringssatsningen JiM – Jämställdhet i myndigheter. Hon blir kultur- och demokratiminister samt chef för Kulturdepartementet.

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har svarat på den enkät om riksdagspartiernas syn på jämställdhetspolitiken som Jämställ.nu skickade ut. Läs deras svar genom att följa relaterad länk.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo