Kan rättvisa gå för långt utan att det blir orättvist?

När vi har arbetat med det nya materialet till Jämställ.nu så fastade jag en stund vid det där som handlar om jämställdhet som mål. Ja, jämställdhet är ett mål som vi fastslagit att vi vill uppnå, på global såväl som lokal nivå. Det är sällan som jag möter människor som säger ”nej vet du vad!” när målet beskrivs. Jämställdhet, att alla kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden, möter sällan ett öppet motstånd. Det ses som en självklarhet. Olyckligtvis ses det inte sällan som en självklarhet utifrån uppfattningen om att målet redan är uppnått. Då och då möts jag dessutom av kommentarer om att jämställdheten faktiskt har gått för långt. Det var just det sistnämnda som fick mig att bromsa in i tanken vid jämställdhet som ett mål.

”Om jämställdhet är målet, kan då jämställdheten gå för långt?”

Om jämställdhet är målet, kan då jämställdheten gå för långt? Det känns lika knasigt som om rättvisan skulle kunna gå för långt. Om rättvisan går för långt så är det rimligen inte rättvist längre. Om jämställdhet och rättvisa går för långt så borde det alltså ha passerat målet och trillat över kanten in i ojämställdhet och orättvisa på andra sidan. Vad jag vet så har vi inte passerat målet. Så vitt jag vet har ingen av oss upplevt ett jämställt samhälle, varken nu eller då, här eller där. Så vitt jag vet, men också så vitt forskningen vet, bör kanske tilläggas.

”Vi kan inte luta oss tillbaka, lägga armarna i kors och hoppas på att jämställdheten ska uppnå sig själv.”

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Det är målet. Vi kan aldrig tala om att vi har uppnått jämställdhet innan vi har nått det målet. För att nå målet krävs ett lika aktivt som engagerat arbete – det kommer inte hända av sig självt. Just föreställningen om att det kommer att bli bättre med kommande generationer är väl helt okej, men inte om föreställningen innefattar att det sker per automatik. Alla de steg som tagits mot målet, stora som små, har föranletts av aktiva insatser. Ingenting har bara hänt av sig självt. Vi kan inte luta oss tillbaka, lägga armarna i kors och hoppas på att jämställdheten ska uppnå sig själv. Även när och om vi faktiskt når fram till målet så krävs ett fortsatt arbete för att garantera denna jämställdhet.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jag får ofta frågan. Faktum är att jag ofta fått frågan i samband med att jag kanske genomfört en utbildning, och berättat om jämställdhetspolitikens mål och definition av jämställdhet.

”Ja men du, vad betyder jämställdhet för dig?”

”Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” brukar jag svara. Men lite mer inkapslat i ett enda ord så blir mitt svar ”frihet”. Frihet uppnår inte heller sig självt. Den där friheten från det som begränsar utifrån kön.

”Men kan inte bara alla få vara som dom är,” sa någon vid ett tillfälle när vi diskuterade könskodade barnkläder.

”Kan inte bara flickor få vara flickor och pojkar vara pojkar?” fortsatte hen.

Jag är med på inledningen av resonemanget. Det är frihet, att alla får vara som de är. Fortsättningen på resonemanget skulle även det kunna betyda frihet, men vi vet idag att det är så mycket som är kopplat till var och ett av könen, förväntningar, uppfattningar som leder till begränsningar, som i sin tur leder till möjligheter och makt att forma samhället och våra egna liv.

”Nej, vi har inte uppnått målet om jämställdhet, och nej, jämställdheten kan faktiskt inte gå för långt, för då är det inte jämställdhet längre.”

Nej, vi har inte uppnått målet om jämställdhet, och nej, jämställdheten kan faktiskt inte gå för långt, för då är det inte jämställdhet längre. Men om och när vi uppnår målet om jämställdhet så får vi aldrig luta oss tillbaka och ta den för given.

Lillemor Dahlgren
Lillemor Dahlgren har såväl praktisk som akademisk erfarenhet av jämställdhetsarbete. Efter att varit biträdande forskare vid Göteborgs universitet har hon arbetat som sakkunnig i jämställdhet på två länsstyrelser och som jämställdhets- och mångfaldsstrateg inom Polisen. Idag är hon projektledare för Jämställ.nu.

Kategorier

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo