Det hänger på jämställdheten

För oss som twittrar var det ganska stort när finansikonen Warren Buffet en dag i våras skapade sig ett twitterkonto och gjorde entré på den sociala medie-plattformen med sin första tweet: ”Warren is in the house”.

Men för oss som twittrar och som är engagerade i genusfrågor var hans andra tweet ännu större. Den innehöll nämligen en länk till en krönika han skrivit om vad han anser är den enskilt största utmaningen för USAs tillväxt: förmågan att skapa jämställdhet. Utan en jämställd arbetsmarknad, menar Buffet, kommer landet aldrig att klara sig i den globala konkurrensen.

”Det visar att rätt sorts kommunikation kan vara en metod så god som någon när det gäller att skapa förändring.”

Att Buffet fram tills idag bara har skrivit fyra twitterinlägg men ändå fått drygt 650 000 följare gör hans andra tweet historisk. Det visar att rätt sorts kommunikation kan vara en metod så god som någon när det gäller att skapa förändring.

På VINNOVA har vi sedan början på 2000-talet grunnat på hur innovation kan vara en metod för att skapa jämställdhet och omvänt, hur jämställdhet kan vara en metod för att skapa innovation. Vad vi kommit fram till finns bland annat beskrivet i boken Promoting Innovation som kom i november 2012. Där beskrivs hur viktigt det är att ifrågasätta gamla sanningar om vem som skapar innovation och hur man gör det för att skapa nya idéer med nytt värde.

”Androstolen är ett projekt som genom att ha ett genusperspektiv väckt tankar kring hur gynstolen är utformad och hur den borde vara för att skapa en bättre upplevelse för både patient och läkare.”

Vi har de senaste åren finansierat spännande projekt som All Aboard, Hantverkskilten och Androstolen. I projektet All Aboard tog man till exempel fram ett nytt båtkoncept utifrån kvinnors erfarenheter av att segla, vilket genererade flera nya smarta lösningar för båtbranschen som ingen tidigare tänkt på. Androstolen är ett projekt som genom att ha ett genusperspektiv väckt tankar kring hur gynstolen är utformad och hur den borde vara för att skapa en bättre upplevelse för både patient och läkare. Och Hantverkskilten är kort och gott en kjol som man har när man hantverkar.

Vi märker att många organisationer vänder sig till oss och vill ha hjälp att utveckla tjänster, produkter och affärsmodeller med hjälp av genus- och normmedvetenhet, så det är inget tvivel om att behovet finns där. Våren 2014 kommer vi därför att öppna Genuslabbet, en satsning som ska möta just dessa behov. Vi kommer där att ”labba” ihop med de forskare och organisationer som varit med och tagit fram de här koncepten och även bjuda in nya miljöer som vill utforska och lära sig att vända upp och ned på gamla sanningar för att bli ännu mer nytänkande.

För några veckor sen tog vi beslut om vilka tio projekt som får dela på 30 miljoner kronor inom regeringsuppdraget Behovsmotiverad jämställdhetsforskning. Syftet med utlysningen har varit att samla upp alla de metoder för att skapa jämställdhet som tagits fram i Sverige under åren och pröva dem vetenskapligt i minst två olika miljöer. Det råder ingen brist på metoder, men de som finns är tyvärr sällan vetenskapligt prövade. Nu kommer det att ske. Och med ny kunskap kring vilka metoder som verkligen skapar förändring och vad som ska till för att dessa metoder ska lyckas ökar chansen för jämställdhet inom såväl näringsliv som akademi, offentlig och ideell sektor.

”Både innovation och jämställdhet handlar om att bryta normer och är lika mycket förutsättningar för social och ekonomiskt hållbar tillväxt.”

De flesta vet väl att Sverige anses vara ett av världens mest innovativa och jämställda länder. Men att just innovation och jämställdhet är två av Sveriges bästa grenar är ingen slump. Både innovation och jämställdhet handlar om att bryta normer och är lika mycket förutsättningar för social och ekonomiskt hållbar tillväxt. Jämställd tillväxt är en svensk innovation. Jag tror att Warren Buffet hade gillat vad vi gör.

Klara Adolphson
Klara Adolphson är chef för enheten Arbetsorganisation och ledning på VINNOVA. Klara kommer närmast från Sveriges Chefsorganisation Ledarna där hon var talesperson och expert inom jämställdhet och ledarskap.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo