Tillbaka till listan

Queerseminariet

Datum: 2016-10-25
Tid: 17:00-19:00
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms universitet
Typ: Seminar

Queerseminariet

Hélène Ohlsson är doktorand i Teatervetenskap vid Institutionen för Kultur och Estetik på Stockholms universitet. Hennes avhandling går under arbetsnamnet Ellen Hartman - Oscariansk diva och subversiv hjältinna. Skådespelerskan Ellen Hartman (1860-1945) skrivs i avhandlingen in i en divatradition med hjälp av divastudier och kritiska femininitetsstudier. Mimi Schippers begrepp pariafemininitet kommer att presenteras. Ohlsson kommer även att diskutera hur queerteoretiska divastudier har använts på det historiska källmaterial som hon arbetar med.

LOKAL
D4120

__________
Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.