Tillbaka till listan

Jämställdhetsstrateg till Förmedlingsavdelningen vid Arbetsförmedlingen

Datum: 2015-12-10
Typ: GenderJob

Jämställdhetsstrateg till Förmedlingsavdelningen vid Arbetsförmedlingen

Förmedlingsavdelningen ansvarar för att utveckla den nationella förmedlingsverksamheten. Avdelningen svarar för att servicen till arbetssökande och arbetsgivare utformas så att den möjliggör att verksamheten håller en hög kvalitet, god rättssäkerhet och en hög effektivitet. Däri ingår att avdelningen ska följa upp verksamheten samt använda resultaten av uppföljningar till förbättrings- och utvecklingsarbete. Avdelningen ansvarar också för att implementera nödvändiga förändringar i myndigheten.

Arbetsuppgifter
En förutsättning för en jämställd arbetsmarknadspolitik är att kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor. Arbetsförmedlingen har dock vid upprepade tillfällen visat att kvinnor och män inte tar del av dessa i samma utsträckning.

För att säkerställa att Arbetsförmedlingen bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen har myndigheten tagit fram en handlingsplan för att jämställdhetsintegrera vår verksamhet. Handlingsplanen lämnades till regeringen i november 2015 och ska gälla under en treårs period. Arbetsförmedlingen söker därför en strateg/samordnare som ska stödja myndigheten att implementera handlingsplanen.

Handlingsplanen ska genomföras inom ramen för myndighetens verksamhetsplanering. Ditt uppdrag kommer därför vara att samordna myndighetens olika aktiviteter och säkerställa att målen i handlingsplanen uppfylls. Du kan komma att behöva stödja myndighetens avdelningar, regioner och staber med metoder för att jämställdhetsintegrera deras verksamhet.

Du kommer också att arbeta med att följa upp handlingsplanen och rapportera genomförandet av den till Arbetsförmedlingens ledning och regeringen.

Din placering är på Förmedlingsavdelningens kansli och du rapporterar till avdelningsdirektören.

Arbetet handlar inte om HR- och personalrelaterat jämställdhetsarbete utifrån diskrimineringslagstiftningen, vilket personalavdelningen ansvarar för.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet av styrning, ledning och uppföljning. Rollen ställer krav på att du:

• Har god kunskap om jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska målen, offentlig styrning och myndighetsarbete

• Har kunskap om och erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering

•Är väl insatt i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget

Erfarenheter av liknande arbete vid andra myndigheter är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv och är insatt i Arbetsförmedlingens verksamhet.

Du ska även
• vara strukturerad och ha en analytisk förmåga

• ha förmåga att kunna samarbeta med många olika aktörer, såväl internt som externt

• vara självgående och kunna ta och förvalta kontakter på ett enkelt och förtroendeingivande sätt

• ha mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering vid Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm.

Ansökan
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer Af 2015/589579-senast den 10 december 2015. I denna rekrytering samarbetar AF med Adecco.

För information angående rekryteringsprocessen kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Elisabet Wachtelius på tfn 08-598 98602. Har du frågor rörande tjänsten kontakta Said Maroufkhani på tfn 010-486 71 49 eller Fredrik Lund på tfn 010- 487 98 83.