Tillbaka till listan

Exploiting justice

Datum: 2016-10-27 - 2016-10-28
Plats: Göteborg
Arrangör: Centrum för genusforskning (gig) vid Göteborgs universitet
Typ: Seminar

Exploiting justice

TIDER
27 oktober: 12.00–20.00
28 oktober: 9.00–18.30

LOKALER
- E 44, Malmstenssalen, och Hyllan, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg - - - Guide by numbers: Utanför polishuset, Ernst Fontells plats, 411 40 Göteborg

ANMÄLAN
Senast den 15 oktober via epost till charlotte.benninge@genus.gu.seFullständigt program hittar du här: http://gig.gu.se/infoglueCalendar/digitalAssets/7239413008_BifogadFil_ExploitingJusticeProgram.pdf

OM EXPLOITING JUSTICE
Rättvisa är ett mångfacetterat begrepp. I en västerländsk kontext relateras det ofta till föreställningen om individers lika värde och antagandet att alla människor ska behandlas likvärdigt. Till stor del utgår retorik, lagstiftning, teoretiska perspektiv och konkreta praktiker kring rättvisa från ramverket mänskliga rättigheter. Teoretiska antaganden om rättvisa påverkar förståelsen av vad rättvisa är och borde vara liksom hur det kan åstadkommas, och vice versa.

Genusforskare har analyserat och ifrågasatt såväl föreställningar som politiska och juridiska uttryck för rättvisa, och reflekterat över de många olika sätt på vilka rättvisa kan förstås i relation till genus. Flertalet av dessa olika sätt att förstå rättvisa kan struktureras runt två huvudaspekter: genusrättvisa som en fråga om identitet och erkännande, och genusrättvisa som en fråga om rättigheter och skyldigheter liksom om hur dessa fördelas mellan kvinnor och män. Under de senaste decennierna har den binära uppdelningen där kvinnor och män ses som två separata kategorier utmanats av queerteori och intersektionella perspektiv. Det har inneburit dels att synen på män/ kvinnor som två separata kategorier, åtminstone teoretiskt, underminerats, dels att interaktionen mellan genus och andra aspekter såsom klass, sexualitet, etnicitet, vithetsnormer, funktion med mera lyfts fram.

På detta symposium avser vi fördjupa förståelsen av rättvisa genom att undersöka hur rättvisa förhåller sig till genus, social utsatthet/fattigdom liksom till andra synsätt och kontexter. Fem huvudteman kommer att utforskas: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman kommer att behandlas ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper. Paneldiskussion, stadsvandring, film, konst och en historisk utställning är några av de medel som kommer användas för att bruka och bråka med rättvisa som begrepp, föreställning, praktik, retorik, politisk och juridisk norm, med inflytande på praktiskt taget allt. Utformningen av diskussionerna varierar.

Alla med intresse i multi/interdisciplinära diskussioner på temat Exploiting Justice – Processes, Performances and Politics är välkomna!

Deltagande är gratis, men du måste anmäla dig senast den 15 oktober via epost till Charlotte Benninge: charlotte.benninge@genus.gu.se. Uppge då även eventuella allergier, matrestriktioner eller andra omständigheter vi behöver känna till i förväg. Meddela även om du avser delta i Guide by Numbers (12–12.45, 27 oktober) och/eller i (O)rättvisan i staden. Vandrande seminarium (13.30-15.00, 28 oktober).